21. 2. 2024
000911

Projekt ROZJEDU TO! pomohl již 85 dětem z dětských domovů získat lepší motivaci ke vzdělání

Projekt ROZJEDU TO!, který vznikl v rámci partnerské spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO a.s., slaví v letošním roce 5 let své existence. Za tu dobu projekt efektivně pomohl 85 dětem a má 100% úspěšnost v počtu přijatých dětí na vybrané školy. 67,2% dětí si buď zlepšilo nebo udrželo stávající prospěch.

Cílem projektu je účinně motivovat mládež ve věku 11 až 15 let umístěnou v dětských domovech ke vzdělání a rozvoji jejich osobního i profesního růstu. Podle výsledků průzkumu, který byl zpracovaný v loňském roce, téměř třetina dětí z dětských domovů navštěvuje speciální školy a dvě pětiny nedokončí středoškolské vzdělání. Právě to se projekt snaží změnit. Dalším cílem projektu je rozbít šablonovitý přístup k výběru povolání formou exkurzí do různých společností představující rozmanité profese.

“Moc nás těší skutečnost, že všechny děti z dětských domovů, které se do projektu zapojily, byly přijaty na vybrané školy. V tom máme 100 % úspěšnost, která potvrzuje smysluplnost a efektivitu projektu. Nyní se do ROZJEDU TO! zapojí další dětský domov, v pořadí již sedmý, a tím se projekt rozšíří o dalších 11 dětí, se kterými budeme dlouhodobě a individuálně pracovat,“ shrnuje úspěšnost projektu Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem. „Pětileté úsilí společného projektu ´ROZJEDU TO!´ přináší konkrétní výsledky. Společně se nám podařilo pomoci 85 dětem, motivovat je k lepšímu vzdělání a volbě ambicióznějších budoucích povolání – díky tomu mají v budoucnu možnost získat atraktivní zaměstnání, a to i ve ŠKODA AUTO. Podpora vzdělávání znevýhodněných dětí patří k prioritám společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO a dlouhodobé partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem je zde klíčové,“ uvedl Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO pro oblast lidských zdrojů.

Individuální plán, doučování a motivační dny

S každým dítětem, které je zařazené do projektu, se pracuje pomocí individuálního plánu. V rámci ROZJEDU TO! jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení školního prospěchu, děti se účastní doučování a také motivačních dnů. Ty zahrnují jak pomoc psychologa či mentora, tak i kariérní poradenství zprostředkované proškolenými vychovateli. Díky tomuto komplexnímu a individuálnímu přístupu se projekt snaží změnit dosavadní tendenci mladých lidí s ústavní historií převažující při volbě jejich povolání. Ta je obvykle stereotypní (kuchař, číšník, kadeřnice…). I proto projekt ROZJEDU TO! umožňuje pestřejší představení trhu práce s možností se na dané pracoviště přímo podívat. „Za dosavadní fungování projektu jsme realizovali 22 návštěv ve vybraných firmách, jako například Seznam.cz, ŠKODA Auto, MOL, Grund, Misha Hair, Penam, aj., a měli tak možnost představit dětem různá odvětví.“, řekla projektová koordinátorka Šárka Navalaná.

Důvody, které brání dosažení vyššího vzdělání

Mezi nejčastější problémy či bariéry, které dětem brání k dosažení vyššího vzdělání, patří z pohledu vedení dětských domovů: zanedbání péče původní rodinou, malá či žádná podpora v rodině, nižší sebevědomí a motivace, dále pak vrozená omezení (např. nízké IQ) či fakt, že není domovům v dostatečné míře zajištěna podpora doučování, psychologická podpora či kroužky, což vše má přímý vliv na formování dítěte a jeho motivaci. Některé faktory samozřejmě není možné ovlivnit, ale stále je zde velká možnost zlepšit podmínky, za kterých se děti rozhodují, kam budou směřovat jejich profesní kroky, připravit je na další vzdělávání a v jejich rozhodnutí je podpořit. Důležité je pojmenovat jejich silné stránky, dodat jim sebedůvěru a vybrat odpovídající školu.

Vzdělávací fond jako pokračování projektu

Součástí projektu jsou také semináře pro vychovatele, které jsou šité na míru jejich potřebám, a v roce 2016 přibyla i nadstavba – Vzdělávací fond. Fond nabízí podporu vzdělávacích aktivit, zlepšování podmínek ke studiu a zajištění materiálních potřeb nezbytných ke studiu. Je primárně určen pro děti, které se zapojily do projektu ROZJEDU TO! a nyní jsou již na učilišti či střední škole. Fond je však otevřen pomoci i dětem z domovů, které se projektu ROZJEDU TO! dříve neúčastnily a spadají do této věkové skupiny.

Kontaktní osoba pro média: Linda Vojancová Media&PR Consultant (Blue Gekko Na Zderaze 194/3 120 00 Praha 2 M: (+420) 737 886 491 E: linda@bluegekko.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

34318306 819458314927297 8876383991242948608 N Previous post Charitativní akce Základní školy v České Kamenici vynesla 92 000 korun pro dvě místní děti
Sozialmarie5 Next post Mamma Help : “Získali jsme cenu SozialMarie 2018”