21. 2. 2024
House 163526 1280

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje doplní program pro větší sídla

Středně velkým sídlům, která kvůli podmínkám nedosáhnou na peníze z krajského Programu obnovy venkova, bude letos k dispozici nový dotační titul. Pro místní části obcí o velikosti 3–10 tisíc obyvatel je v něm připraveno 12 milionů korun uvolněných díky první změně rozpočtu na rok 2019.

Program obnovy místních částí obcí reaguje na poptávku ze strany menších měst.

Tímto krokem jsme chtěli zaplnit určitou mezeru v nabídce krajských dotačních programů. Četné lokality venkovského charakteru nemohly pro svůj rozvoj využívat Program rozvoje venkova, který je pouze pro obce do tří tisíc obyvatel, protože jsou součástí většího celku. Zájem žadatelů a využití krajských peněz budeme pochopitelně sledovat, abychom byli schopni reagovat na skutečné potřeby místních samospráv,“ vysvětluje radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.

Program obnovy místních částí obcí je rozčleněn na čtyři účely – stejně jako Program obnovy venkova:

  • Města a obce mohou dotace využít na pořízení, obnovu nebo údržbu občanské vybavenosti, úpravu veřejných prostranství a místních komunikací. Pro tento účel lze žádat o 50 tisíc až 1,5 milionu korun.

  • Dotace v rozmezí 50 až 500 tisíc korun jsou určeny na obnovu památkového fondu. Peníze je možné využít na nemovité i movité kulturní památky i historicky cenné varhany.

  • Dotační program pamatuje i na obnovu stávajících vodních nádrží. Jeden projekt může získat od 30 tisíc do půl milionu korun.

  • Napomoci předcházení vzniku odpadů má poslední účel. S krajskou podporou 20 až 200 tisíc mohou obce zlepšit oddělený sběr a další využití odpadu, včetně předcházení jeho vzniku.

Lhůta pro podání žádosti prostřednictvím dotačního portálu začíná 24. 4. a končí 13. 5. ve 14 hodin. O vyčleněných 12 milionů se pro své místní části mohou ucházet obce se 3–10 tisíci obyvateli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adult Beard Beggar 256621 Previous post Příjmová chudoba ohrožuje necelou desetinu obyvatel
Image Next post Antonín Seďa : “Každá vyspělá společnost by měla být solidární a spravedlivá”