Ostrava – Preventivní akce zaměřená na problémy s inkontinencí přivedla do ambulancí specialistů, kteří se této problematice věnují, několik desítek klientů. V převážné většině případů byli následně pozvaní k dalšímu odbornému vyšetření. Takováto preventivní akce se konala ve Fakultní nemocnici Ostrava vůbec poprvé.

Lidem, kteří mají problémy s únikem moči nebo stolice, byli po celý den k dispozici urolog, chirurg a gynekoložka. Většina pacientů, se kterými jsem v průběhu dne konzultoval problémy, mi potvrdila, že je to jejich první setkání s odborníkem. Problémy mají většinou více než rok,“ přiblížil průběh akce její iniciátor prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. z Urologické kliniky FN Ostrava a LF OU a dodal: Téměř ve všech případech jsme se domluvili na dalším odborném vyšetření a postupných krocích, které by měly problémy zmírnit.“

Jan Krhut

Na konzultaci přišla i paní Bohumíra z Ostravy-Poruby. Zaskočilo ji, že se na řadu dostala velmi brzy. Myslela jsem si, že bude plná čekárna a strávím tady celé dopoledne. I svačinu jsem si raději vzala s sebou. Nechápu, proč se lidé bojí o tomto problému mluvit. Vždyť je to nemoc jako každá jiná,“ řekla při odchodu z urologické ambulance.

Do proktologické ambulance Chirurgické kliniky FN Ostrava a LF OU se někteří zájemci objednali předem. Například na doporučení svého ošetřujícího lékaře. Rozptyl pacientů byl mezi 20 až 75 lety. Nikdo z nich zatím svůj problém neřešil. U všech budeme vybírat optimální postup léčby, řekl po skončení akce staniční lékař Chirurgické kliniky MUDr. Milan Tesař, Ph.D.

Olga Szabová

Specialistka na léčbu úniku moči MUDr. Olga Szabová z Gynekologicko-porodnické kliniky FNO a LF OU vysvětlila, že nekontrolovaný únik moči u žen je výsledkem několika patologických stavů a každá příčina má jiné řešení. Hyperaktivní močový měchýř je možné léčit léky. A druhou příčinou je únik stresového typu. Nemá nic společného s psychikou, ale jedná se o situace, kdy dochází k úniku při zvýšení tlaku v břiše. Například při sportu nebo zakašlání. V tomto případě je řešením operace s 97procentní úspěšností.“

Touto preventivní akcí se FN Ostrava připojila k Světovému týdnu kontinence. Jeho cílem je odstranit stigmata spojená s tímto zdravotním problémem a připomenout, že inkontinencí trpí více než 50 procent žen a ve vyšším věku okolo 30 procent mužů.