19. 5. 2024
Pms 4

Probační a mediační služba v Náchodě slaví kulaté narozeniny

Probační a mediační služba (PMS), která vznikla na základě zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, oslaví na začátku příštího roku 20 let své existence. Její středisko úspěšně funguje při okresním soudu v Náchodě od 1. 1. 2001 a kulaté narozeniny se rozhodly pracovnice PMS oslavit výsadbou stromu.

Ve spolupráci s městem Náchod, které v současné době realizuje obnovu parku před budovou soudu, v jejímž 2. patře PMS po celou dobu své existence sídlí, vysadili zástupkyně Probační a mediační služby a představitelé města – starosta Jan Birke a místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer, nový javor.

„Město Náchod dlouhodobě velmi dobře spolupracuje s kolegyněmi z PMS. Z osobního pohledu je pochopitelně lépe tyto služby nevyužívat, ale v případech, které se prostě běžně dějí, se máme kam s důvěrou obrátit. V minulosti jsme řešili společně celou řadu deliktů, nemusím chodit daleko, nezřídka je to třeba sprejerství mladistvých. Tato služba má proto dnes už svou nezastupitelnou roli v životě nejen našeho města,“ uvedl starosta Jan Birke a dodal: Jsem rád, že právě tento strom a v těchto místech bude připomínkou dobré spolupráce a důstojným dárkem k výročí.“

S výsadbou stromu bylo počítáno během parkových úprav a následně jej doplní ještě informační tabulka, která bude připomínat toto výročí.

„Když se podíváme na symboliku tohoto stromu, tak javor posiluje otevřenost, poctivost, jeho energie tiší emoce a jeho listy připomínají otevřenou dlaň. Vše zmíněné zároveň symbolizuje a odráží pilíře naší práce. Energie javoru působí na dlouhověkost, a tak si dovolím popřát, aby nejen tento strom, ale i naše služba sloužila veřejnosti ještě řadu desítek let,” uvedla před vysazením stromu za Probační a mediační službu Mgr. Miroslava Hvězdová.


Probační a mediační služba – čím se zabývá, co nabízí

Úkolem PMS je zajišťovat výkon alternativních trestů (trest obecně prospěšných prací, dohledy nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými, trest domácího vězení, trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce) a činnosti směřující k urovnání konfliktu mezi obětí a pachatelem v rámci trestního řízení.

V lednu roku 2001 nastoupila do střediska PMS Náchod Mgr. Aneta Hejcmanová, k níž se v roce 2003 připojily Mgr. Edita Stratílková a Mgr. Markéta Knillová. V roce 2008 tým posílila Mgr. Miroslava Hvězdová. V tomto složení působí středisko PMS Náchod až do současnosti.

Klienty střediska jsou jak dospělí pachatelé, tak mladiství a nezletilí (děti do 15 let věku) a v rámci své činnosti spolupracuje středisko PMS Náchod s mnoha subjekty – soudy, státní zastupitelství, policie, vězeňská služba, orgány státní správy a místní samosprávy, neziskové organizace, školy, psychologové, psychiatři, zařízení poskytující služby lidem se závislostmi, aj.

K dalším činnostem Probační a mediační služby patří práce v oblasti prevence kriminality, tzn. především dlouhodobá spolupráce se školskými zařízeními v rámci našeho okresu, pro které pracovnice PMS připravují a realizují besedy.

V rámci projektu Na správnou cestu! II realizovaném Probační a mediační službou se v okrese Náchod uskutečnily programy zaměřené na osvětu v oblasti kyberkriminality, nebezpečí zneužívání návykových látek apod.

Při středisku Probační a mediační služby v Náchodě dlouhodobě působila (do letošního roku) také poradna pro oběti trestných činů. Poradenství pro oběti trestných činů je i nadále zajišťováno pracovníky střediska PMS Náchod v rámci jejich běžné činnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Centrum Previous post Festival Cinema Open zná své vítěze
Businessman 2108029 1280 Next post Krabice na vyhození? Desítky e-shopů chtějí použité obaly.