19. 5. 2024
Crayons 1445053 1280

Přihlášky k zápisu do ZŠ v Pardubicích budou rodiče letos poprvé vyplňovat elektronicky

Rodiče budou své děti moci přihlašovat přes webovou aplikaci nejen do mateřských škol, ale nově také do škol základních. Aplikace bude přístupná na adrese zapisyzs.pardubice.eu, přičemž elektronické vydávání přihlášek bude spuštěno 16. března. Samotné zápisy pak odstartují o měsíc později, ve středu 15. a čtvrtek 16. dubna.

Elektronické vydávání přihlášek se městu v případě mateřinek osvědčilo, šetří čas a je s ním spojeno také méně administrativy, rodiče navíc můžou průběh zápisu u své ratolesti sledovat on-line. „Postup je víceméně stejný jako u zápisů do mateřských škol, kde se nám systém osvědčuje. Zákonný zástupce v aplikaci vyplní přihlášku, kterou si následně vytiskne a spolu s dalšími potřebnými dokumenty ji odevzdá u zápisu ve vybrané škole. Tím se vyhne vyplňování potřebných údajů přímo na místě v den zápisu, což celý proces pouze protahovalo. Takto si rodiče přihlášky připraví doma, v klidu a bez stresu,“ popisuje jednu z výhod elektronického vydávání přihlášek náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že spolu s přihláškou je u zápisů nutné předložit také rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Rodiče navíc mají možnost získat pro své děti další plusové body, a to například tím, že u zápisu předloží doklad o užívacím právu k objektu, ve kterém bydlí, a doloží tak vedle trvalého pobytu i ten skutečný. Stačí předložit nájemní smlouvu, list vlastníka či čestné prohlášení.

Pokud rodiče tápou, která škola je pro jejich potomky spádovou, aplikace jim pomůže i v tomto případě. „Webová aplikace neslouží pouze k vyplnění přihlášek, rodičům toho nabízí mnohem více. Jednak zde zjistí, která škola je pro jejich děti spádovou, jednak zde získají řadu informací spojených se zápisy, jako jsou například metodická doporučení, počet volných či vypsaných míst v dané škole, informace o školách včetně kontaktů a v neposlední řadě zde mohou využít rezervační systém, jehož prostřednictvím si zvolí konkrétní čas zápisu. V reálném čase rodič uvidí, jak si jejich dítě u zápisu stojí v celém průběhu přijímacího řízení, celý proces pro ně bude tedy ještě transparentnější,“ upřesňuje náměstek Rychtecký.

Rodiče či zákonní zástupci přitom získají po vygenerování žádosti jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. „V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, zpracována budou až školou, do které rodič předá písemnou podobu žádosti,“ doplňuje Olga Havlíková, vedoucí oddělení školství. Dodává, že radnice myslí i na ty, kteří nemají přístup k internetu. V takovém případě se mohou rodiče obrátit na odbor školství (viz kontakt níže) či jimi vybranou školu.

Vytištěnou přihlášku je nutné v době zápisu, tedy ve středu 15. a čtvrtek 16. dubna donést do vybrané školy, teprve potom bude zahájeno řízení o přijetí dítěte. Kdo chce zkusit více škol, vytiskne si přihlášku vícekrát.

Kontakt pro případné dotazy rodičů:

Mgr. Olga Havlíková – odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic

  • adresa: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, kancelář č. B 109
  • tel. 466 859 532
  • email: olga.havlikova@mmp.cz
  • termíny návštěv je vhodné předem domluvit

zdroj: https://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/prihlasky-k-zapisu-do-zs-budou-rodice-letos-poprve-vyplnovat-elektronicky/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pill 1884777 1280 Previous post Čechy stojí zdraví stále více
Ministerstvo Práce A Sociálních Věcí Logo Next post Ministerstvo oceňuje dětské skupiny značkou kvality