Jičín – Bludy, obavy, finanční nouze, rodina, léky, vztah, vytrvalost, pochopení, stabilizace, spolupráce, dobrý „konec“ a nový začátek. I tak se dá charakterizovat práce sociálních pracovníků v neziskové organizaci Péče o duševní zdraví. Cílem organizace je podporovat osoby, kterým do života vstoupilo duševní onemocnění. Jak konkrétně práce s klientem vypadá?

Péče o duševní zdraví (PDZ) poskytuje v okrese Jičín klientům službu sociální rehabilitace. Sociální pracovníci jezdí za klienty domů či na jiné domluvené místo. „Cílem naší služby je zotavení klientů. To znamená, že je podporujeme v různých oblastech, aby mohli mít plnohodnotný život i přes omezení způsobená duševním onemocněním,“ uvedla Veronika Stříbrná, vedoucí střediska Péče o duševní zdraví v Jičíně.

Spolupráce, pochopení a budování vztahu hrají klíčovou roli

Jedním z klientů PDZ v Jičíně je pan M. (40 let), kterému doporučil spolupráci s PDZ jeho psychiatr. Panu M. vstoupila do života schizofrenie, mezi jejíž příznaky patří i bludy a halucinace (například „viděl a prožíval“ rozevírající se peklo přímo před ním). Pan M. trávil celý život v koloběhu hospitalizací v psychiatrické nemocnici, protože opakovaně přestával brát léky, i z toho důvodu, že na ně neměl peníze. Na začátku spolupráce s PDZ byl existenčně závislý na rodině, kde ale neměl oporu a někdy docházelo i k jeho šikaně.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Nejprve začali sociální pracovníci s klientem řešit projevy schizofrenie. Pomáhali mu rozlišovat realitu od bludů, což se podařilo hlavně díky rozhovorům a medikaci. Zanedlouho po navázání spolupráce se situace pod vlivem několika klíčových událostí změnila. Pan M. už nemohl bydlet s rodinou, proto s ním sociální pracovníci začali řešit otázku osamostatnění se a získání vlastního bydlení. Rychle se podařilo získat byt v domě s pečovatelskou službou. Pan M. ale tak velkou životní změnu neunesl a po pár dnech v novém bytě musel být hospitalizován. Sociální pracovníci po dobu jeho hospitalizace zajišťovali všechny platby za byt, aby o něj nepřišel, jezdili za ním do nemocnice, podporovali ho a po stabilizaci pomohli zajistit propuštění.

Klient PDZ a jeho kamarádka při práci
Ještě intenzivnější podpora pro propuštění

Po propuštění byla podpora ze strany PDZ tradičně intenzivnější. „Klientovi jsme pomáhali s finančním hospodařením, se zajištěním vybavení nového bydlení, s medikací, s domluvením spolupráce s pečovatelskou službou i dalšími věcmi. Naší prioritou byla intenzivní podpora, aby zvládl zcela novou životní situaci a mohl žít samostatně,“ upřesnila vedoucí střediska PDZ Veronika Stříbrná.

Náročné bylo zajistit klientovi smysluplné trávení volného času, protože nebyl zvyklý být sám. Sociální pracovníci ho motivovali, aby chodil na návštěvy k přátelům a navštěvoval klub PDZ.  Klient si i díky tomu dokázal najít v domě s pečovatelskou službou kamarádku. Začali si pomáhat a dělat radost i ostatním – pustili se do zvelebování zahrady kolem domu. Pan M. je klientem PDZ i nyní, jeho stav je stabilizovaný a je o velký kus vpřed na cestě zotavení se z duševního onemocnění. Celý příběh ukazuje, že i s duševním onemocněním se dá vše se správnou pomocí zvládnout.

Kdybyste se vy, nebo někdo z vašeho okolí, potýkali s duševními problémy, které by zasahovaly do fungování v běžném životě, můžete se obrátit na tel. 493 592 554 a e-mail pdz-jc@pdz.cz či přijít v Jičíně na pobočku PDZ na adrese 17. listopadu 861 bez objednání každé pondělí od 13 do 16 hodin.


Péče o duševní zdraví, z. s.  

Nezisková organizace poskytující sociální a zdravotní služby, která podporuje lidi s duševním onemocněním v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, aby měli plnohodnotný život se všemi právy a povinnostmi v místě, kde chtějí žít. Organizace také pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním a organizuje akreditované vzdělávací kurzy. 

Více informací nalezte  zde.