19. 5. 2024
Money 2724241 1280

Přes 24 milionů na kulturu. Kraj podpoří obnovu bastionu v Josefově i Muzeum Boženy Němcové

Královéhradecký kraj vyplatí 24,4 milionu korun na podporu kulturních aktivit, muzeí a galerií či na opravy varhan v kraji. Radní schválili výsledky krajských dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2020. Přidělení financí potvrdí zastupitelé na příštím zasedání.

 „Na rok 2020 se nám oproti loňsku podařilo významně navýšit podporu do oblasti kultury a památkové péče. Těší mě, že se také nově vyčlenil samostatný dotační program na obnovu varhan. Obce a farnosti se je snaží opravit, ale jen těžko shánějí finance. Kraj také nově podpoří pobyt umělců, odborných pracovníků nebo uměleckých souborů v kraji a také výjezdy našich umělců a kulturních pracovníků do zahraničí,“ uvedla náměstkyně pro školství a kulturu Martina Berdychová.

Sedm dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče vyhlásili zastupitelé v září loňského roku. Celkem přišlo 245 žádostí. Hodnotící komise vybrala a krajští radní podpořili 194 žadatelů, mezi něž rozdělí 24,4 milionu korun.

V programu „Podpora kulturních aktivit“ radní podpořili 73 žadatelů částkou 4,5 milionu korun. Mezi nimi je například výstavní projekt Konkrétní podzim 2020 – fenomén GOČÁR!, poutní slavnosti v Neratově v roce 2020 či Opočno Františka Kupky 2020.

Královéhradecký kraj rozdělí v programu „Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví“  mezi dvanáct žadatelů 854 tisíc korun. Dotaci získají například pořadatelé III. Půtových zámeckých slavností, město Vamberk na prezentaci tradici krajkářství na Vamberecku či spolek Dotkni se křídel na prezentaci sokolnictví a jeho historie.

Na opravu varhan kraj uvolní téměř 900 tisíc. Mezi sedmi úspěšnými žadateli je například Římskokatolická farnost Železnice či Oblastní charita Červený Kostelec, která s pomocí krajských peněz hodlá dokončit obnovu historických unikátních varhan v kostele sv. Anny v Žirči.

Na podporu činnosti muzeí a galerií kraj rozdělí necelé 2 miliony. Dotaci získalo například Muzeum Boženy Němcové v České Skalici na modernizaci expozice nebo Galerie plastik v Hořicích na výstavní mobiliář pro stálou expozici.

Radní podpořili 400 tisíci korunami pobyty umělců, uměleckých souborů nebo odborných pracovníků ze zahraniční či jiných českých krajů na území kraje. Mezi žadateli je například Agentura pro rozvoj Broumovska, která uspořádá v broumovském klášteře Literární rezidenci 2020. Naopak na výjezdy krajských umělců a kulturních pracovníků do zahraničí rozdělí kraj téměř 360 tisíc. Bude to například soubor Smiling String Orchestra, který vyjede na turné Banská Bystrica 2020.

Královéhradecký kraj vyplatí 15,3 milionu na obnovu památek, mezi žadateli mohly být i stavby v památkových rezervacích a zónách, které nebyly prohlášeny za kulturní památky. Radní takto podpořili například obnovu části vnějšího pláště Bastionu IX v pevnosti Josefov, či pátou etapu obnovy kulturní památky Koupaliště a slunných lázně v Dachovech u Hořic.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Troja 3068 Foto Sona Sera (2) Previous post RockOpera Praha přidává druhou premiéru Tróji
Southern Avenue Credit David Mcclister 04 Next post Southern Avenue na pražském koncertě v dubnu v LMBaru podpoří The Youniverse