19. 5. 2024
Ministerstvo Práce A Sociálních Věcí Logo

Předčasný odchod do důchodu jde do finále!

MPSV dokončuje práce na novele snižující důchodový věk lidem v náročných profesích. To jim umožní předčasný ochod do důchodu bez jakékoli penalizace. Návrh vychází ze závěrů Komise pro spravedlivé důchody, ve které zasedají jak politici, tak přední čeští odborníci a zájmové organizace. Téma předčasných odchodů do důchodu pro náročné profese je prvním opatřením v rámci připravované důchodové reformy Ministerstva práce a sociálních věcí.

Cílem důchodové reformy i předčasného odchodu do důchodu u náročných profesí je posílení spravedlnosti uvnitř důchodového systému. Lidé pracující ve zdravotně rizikových profesích totiž často nemohou vykonávat svou profesi až do řádného důchodového věku. V současnosti tak často musí odcházet do předčasného důchodu, což se negativně promítne ve výši jejich penzí.

Můžu už dnes do předčasného důchodu?

Předčasný odchod do důchodu je možný i dnes. Každých 90 dní předčasného důchodu je ale penalizováno snížením penze. U seniora, který odejde o rok dříve do penze, to znamená snížení důchodu v průměru o 1 000 Kč měsíčně. Takové podmínky platí pro všechny, tedy i ty, kteří dále nemůžou pracovat ze zdravotních důvodů.

Co novela změní?

Nově budou moci bez jakékoli penalizace předčasně odejít do penze senioři, kteří pracovali v náročných profesích. Za každých deset let v takovém zaměstnání budou moci odejít o jeden rok dříve a nebudou tak sankcionováni snížením penze. V průměru tak ušetří 1 000 Kč.

Co jsou náročné profese?

Okruh takových profesí bude pevně stanovený na základě kategorií práce. Ty pro každou firmu zvlášť vyhodnocují zdravotní rizika u konkrétních zaměstnanců. Pouze databáze kategorií prací shromažďuje informace o náročných profesích i do minulosti. Nárok na předčasný důchod bez penalizace budou mít i lidé těsně před penzí.

Dnes je shoda na předčasném odchodu do penze pro lidi v kategorii 4. Jde o pracovníky, u kterých není možné vyloučit zdravotní riziko i přesto, že používají ochranné pomůcky. Jde například o horníky, svářeče, brusiče nebo kováře. MPSV vyjednává o možnostech zařazení pracujících v dalších rizikových profesích (v kategorii 3 a 2R). To jsou například všeobecné sestry se specializací, montážní dělníci nebo laboranti.

Kdo to zaplatí?

V současnosti to platí zaměstnanci v náročných profesích. Těm je totiž za každý rok dřívějšího odchodu snižován důchod. Nově tyto náklady ponesou zaměstnavatelé. Právě oni totiž těží z náročné práce svých pracovníků.

Za každého svého pracovníka v náročné profesi nově zaměstnavatelé zaplatí pojistné o 5 procentních bodů vyšší. Celkové pojistné placené zaměstnavatelem se zvýší jen nepatrně. Jen v ojedinělých případech totiž převýší 0,5 procentního bodu.

zdroj:https://www.mpsv.cz/web/cz/-/predcasny-odchod-do-duchodu-jde-do-finale-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Snímek Obrazovky Pořízený 2020 02 01 12 59 14 Previous post Safariběh ČSOB 2020: Běžíme pro antilopy!
Firefighter 920032 1280 Next post V Plotištích se rekonstruuje hasičská zbrojnice