Hradec Králové – V hradeckých školách a jeslích zřizovaných městem došlo začátkem prázdnin k výměně, žáky vystřídali řemeslníci a pustili se do pravidelných oprav školních budov a jejich vybavení. Tyto opravy zajišťují Technické služby Hradec Králové a letos vyjdou na více než 16 milionů korun včetně DPH.

Opravy se tykájí například oplocení, střechy, podlah v tělocvičnách i výměny oken. Vedle toho také probíhají rozsáhlé rekonstrukce některých škol, třeba v ZŠ Svobodné Dvory opět pokračuje přístavba a vestavba odborných učeben za více než 24,1 milionu korun.

„Každé prázdniny vystřídají děti ve školách řemeslníci, je to ideální doba na provedení oprav budov a školního zařízení. Všechny tyto stavební práce jsou řádně a pečlivě plánovány, takže by až na pár výjimek, jako je třeba oprava areálového oplocení v ZŠ SNP, neměly přesáhnout do zářijové výuky. Ta v žádném případě nesmí být narušena,“ uvádí primátor města Alexandr Hrabálek.

V ZŠ a MŠ Štefcova během prázdnin probíhá rekonstrukce areálového oplocení, která vyjde na více než 3,5 milionu korun. „Vedle toho se některé školy dočkají také nových podlah, opravuje se ta v tělocvičně v ZŠ Mandysova i sportovní podlaha v tělocvičně ZŠ Bezručova. ZŠ Josefa Gočára bude mít zrekonstruované vstupní schodiště a v MŠ Svobodné Dvory dojde k výměně oken. Technické služby dále zajistí opravu rozvodů topení ve strojovně v ZŠ Jiráskovo náměstí a opravy podhledů v malé tělocvičně ZŠ Kukleny,“ informuje náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Marek. Letos se také v rámci těchto letních oprav dočkají Jesle Orlická nové střechy, a to za více než 2,3 milionu korun. Celkem tyto stavební úpravy vyjdou na více než 16 milionů korun včetně DPH.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Spolu s těmito pracemi probíhají souběžně v některých školách rozsáhlé rekonstrukce. V červnu byly opět zahájeny stavební práce v ZŠ Svobodné Dvory. „Stavební firma tady musí dokončit rozestavěnou stavbu po předchozí stavební společnosti. Ta totiž nečekaně skončila. Stavbaři zde provedou půdní vestavbu, kde dojde k rozšíření prostor pro kabinety pedagogů. Přistavěny budou i nové prostory, které bude škola využívat jako odborné učebny. Dále v rámci této rekonstrukce bude zhotoven vestibul a únikové schodiště,“ popisuje náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha. Celkově tato rekonstrukce vyjde na více než 24,1 milionu korun včetně DPH. Během prázdnin bude také dokončena rekonstrukce MŠ Sluníčko, která byla zahájena na jaře letošního roku. Budova školy se zatepluje, provádí se rekuperace a úpravy venkovních ploch. Práce se zde vyšplhaly na 17,5 milionu korun včetně DPH. O prázdninách pak bude ještě například zahájena kompletní rekonstrukce pavilonu a jeho nástavba v ZŠ Úprkova. Vzniknout zde má také zelená střecha pro rekreaci žáků. To vše za necelých 56 milionů korun včetně DPH. Během září bude také dokončena rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ SNP, za kterou město zaplatí 11,4 milionu korun včetně DPH.