13. 6. 2024
Dcim100mediadji 0028.jpg

Poslední kiosek na Pražském mostě je hotový

Hradec Králové – V posledních šesti letech postupně probíhaly opravy všech čtyř historických kiosků na Pražském mostě. Nyní byl dokončen ten poslední, rozlohou větší, umístěný na Tylově nábřeží. Prošel celkovou obnovou, vyměnila se okna i elektroinstalace, nová je podlaha i omítky.

Některá okna byla repasována, jiná vyrobena nově, stejně jako dveře. Ve čtvrtek byl na kiosek doplněn poslední prvek, kterým je měděná ozdoba s pozlacenými prvky. Celkem tyto práce vyšly na méně než 5,2 milionu korun bez DPH. Během letních prázdnin by se pak do něj mohl nastěhovat nový nájemce.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Opravu většího kiosku na Tylově nábřeží zahájila dodavatelsky Správa nemovitostí Hradec Králové začátkem roku 2022. Provedena byla jeho celková revitalizace. „Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, bylo třeba veškeré prováděné práce koordinovat nejen s odborem památkové péče, ale i s Národním památkovým ústavem. Současná podoba kiosku tak co nejvíce odpovídá období, ve kterém byly postaveny, tedy letům 1911 až 1912,“ uvádí náměstek primátorky Adam Záruba zodpovídající za architekturu a památkovou péči. Na kiosek byl navrácen jeho charakteristický měděný prvek, který správa nemovitostí nechala vyrobit na zakázku od společnosti Houska & Douda. „Připravili nám návrh technologického a materiálového řešení, které odpovídalo původní verzi ozdoby podle návrhu Jana Kotěry. Její výroba byla zahájena v listopadu loňského roku a dokončila se prakticky nyní, začátkem května,“ doplňuje Záruba. Celkové náklady na výrobu a instalaci činí 352 tisíc korun bez DPH. Ačkoliv v dobových nabídkách z roku 1910 město poptávalo ozdobu nazývanou kytice, tak podle Ivana Housky se zcela jistě jedná o fontánu. Z mísy vyzdvižené nad vrchol střechy stříkají jednotlivé proudy se zlacenými kapkami vody. Stejný prvek bude v příštím roce doplněn také na protější kiosek na Tylově nábřeží.

V souladu s památkovou péčí musí být také další využití kiosku. „Při pronájmu, ať už se jedná o jakýkoliv Kotěrův kiosek, je třeba brát ohled na to, že se jedná o kulturní památku. Z toho samozřejmě plyne několik podmínek, které musí budoucí provozovatel dodržovat. Dříve se zde nacházela provozovna rychlého občerstvení, ale to už nyní nebude možné. V polovině června bychom měli v radě projednávat vypsání výběrového řízení na nového nájemce. Osobně by se mi zde líbila například prodejna květin nebo suvenýrů,“ uvádí náměstek primátorky pro oblast správy majetku města Pavel Vrbický.

Během posledních šesti let byly renovovány ostatní tři Kotěrovy kiosky. Jako první byla v roce 2016 zahájena rekonstrukce kiosku na Tylově nábřeží ve směru k historickému centru, kde se dříve nacházela prodejna punčochového zboží. Tato rotunda již byla pronajata novému nájemci, který tady nabízí hotové jídlo a pití. O dva roky později prošel opravou kiosek na pravé straně Eliščina nábřeží směrem k centru. Město v případě pronájmu tohoto kiosku jedná s Potravinovou bankou, která by zde na podzim mohla zřídit jednu ze svých poboček. Poslední kiosek umístěný na levé straně Eliščina nábřeží byl opraven v roce 2020, v současné době je zde umístěna prodejna zmrzliny. Právě na tento kiosek byla navrácena v minulosti zaniklá markýza. Jedná se o přístřešek s ocelovou konstrukcí a skleněným zastřešením, zdobený je tepanými reliéfy z mědi. Tento zaniklý prvek byl vyroben na zakázku podle dochované dokumentace.

Autorem historických secesních kiosků je Jan Kotěra, který v roce 1910 připravil projekt, podle něhož byly v letech 1911–1912 postaveny. Jejich výstavba byla hojně diskutována s tehdejším starostou Františkem Ulrichem v době, kdy se stavěl Pražský most. Kiosky na Eliščině nábřeží, na břehu historické části města, získaly podoby válcových středověkých věží s cimbuřím. Naopak kiosky naproti odkazovaly na klasicistní architekturu, dostaly oválný vzhled a zvonovou střechu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Lehečková Lukeš Previous post Filozofická fakulta UK a Národní muzeum chystají nový obor Muzejní studia
Cycling 862278 1920 Next post Kvapem se blíží Českotřebovský cyklomaraton