13. 6. 2024
Bank Notes Blur Close Up 164474

Podle statistik loni došlo k největšímu meziročnímu posílení průměrné mzdy od roku 2002

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě analýzu obsahující informace o vývoji příjmů, výdajů, úvěrů a úspor, spotřebitelských cen a životních nákladů domácností v minulém roce. Největší pozornost byla přitom v oblasti příjmů věnována základnímu rozboru jejich hlavních skupin, tj. mzdám, platům a sociálním příjmům.

Největším zdrojem peněžních příjmů domácností byly mzdy. Průměrná měsíční nominální mzda v národním hospodářství dosáhla v roce 2018 úrovně 31 885 Kč a její meziroční dynamika růstu se zvýšila o 1,9 p. b. na 8,1 %, po zohlednění nárůstu cenové inflace došlo k výraznému posílení průměrné reálné mzdy o 5,9 %. Jednalo se o nejvyšší zaznamenané reálné zvýšení její úrovně od roku 2002 (ve srovnatelném období).

Příjmy sociálního charakteru – druhé nejvýznamnější složky úhrnných příjmů domácností – vzrostly o 5,0 %. Pokles byl zaznamenán u dávek pomoci v hmotné nouzi a podpor v nezaměstnanosti, naopak příjmy občanů z ostatních druhů sociálních dávek se zvýšily. Průměrná výše samostatně vypláceného starobního důchodu v prosinci 2018 vzrostla o 4,8 % na 12 435 Kč. U žen činil 11 296 Kč, čímž představoval 82,4 % průměrného důchodu mužů (13 703 Kč).

Průměrná meziroční míra cenové inflace činila 2,1 % – největší vliv na růst cenové hladiny v roce 2018 měly rostoucí náklady na bydlení, zejména se jednalo o nájemné a elektrickou energii. Významný proinflační vliv měly také rostoucí ceny potravin (mléčné výrobky, vejce, ovoce, maso), dopravy (pohonné hmoty), alkoholických nápojů a tabáku.

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2018 a predikce na další období

• Průměrná měsíční nominální mzda činila 31 885 Kč, nominálně meziročně vzrostla o 8,1 %.
• Příjmy sociálního charakteru vzrostly domácnostem meziročně o 5,0 % na 534,9 mld. Kč (včetně dávek důchodového pojištění).
• V prosinci 2018 dosáhla průměrná výše samostatně vypláceného starobního důchodu úrovně 12 435 Kč a meziročně se zvýšila o 4,8 %.
• Průměrný podíl nezaměstnaných osob za rok 2018 klesl meziročně o 1,1 p. b. na 3,2 %.
• Podíl domácností s příjmem pod hranicí příjmové chudoby dosáhl v roce 2018 úrovně 9,6 %.
• Průměrná meziroční míra cenové inflace činila minulý rok 2,1 %.
• Celkový objem úvěrů domácností evidovaných u peněžních ústavů vzrostl meziročně oproti roku 2017 o 7,6 % a dosáhl tak ke konci minulého roku 1 645,8 mld. Kč.
• Domácnosti díky rostoucím peněžním příjmům navýšily stav svých úspor, kdy se jejich celkový objem v roce 2018 meziročně zvýšil o 7,9 % na 2 558,5 mld. Kč.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/podle-statistik-loni-doslo-k-nejvetsimu-mezirocnimu-posileni-prumerne-mzdy-od-roku-2002/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Misk6ova9q5cdc0eff955f49.26891797 Previous post Předpřípravka AC Sparta Praha bojovala na turnaji ve Vinoři
Q9km Next post Safari Park Dvůr Králové: Druhé mládě hrabáče je na světě!