Praha – V roce 2022 bylo v Česku registrováno celkem 182 tis. trestných činů, téměř o pětinu více než v předchozím roce. Počty trestných činů se tak přiblížily úrovni z roku 2019. Vzrostl také počet stíhaných osob.

Postupné rozvolnění protiepidemických opatření v průběhu roku 2022 pravděpodobně stojí za meziročním zvýšením registrované kriminality o 28 758 trestných činů, což je v procentuálním vyjádření o 19 % více. S nárůstem kriminality došlo současně ke snížení míry její objasněnosti o 2,5 procentního bodu na 44,8 %. V roce 2022 kriminalita vzrostla ve všech krajích České republiky. Procentuálně počet evidovaných trestných činů vzrostl nejvíce v Karlovarském kraji (o 32 %), absolutně v hl. m. Praze (o 5 568 skutků). Míra kriminality v hlavním městě je nejvyšší dlouhodobě, na 100 tisíc obyvatel zde v roce 2022 připadalo 2 999 trestných činů. Nejnižší byla naopak v Pardubickém kraji (989 trestných činů na 100 tisíc obyvatel).

„V roce 2022 tvořily trestné činy proti majetku 55 % veškeré registrované kriminality. Tento typ trestné činnosti také zaznamenal nejvyšší meziroční nárůst, a to o téměř 30 %. Majetková kriminalita zároveň dlouhodobě vykazuje výrazně nejnižší míru objasněnosti,“ říká Jitka Wichová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Zvýšila se i násilná kriminalita, v roce 2022 bylo např. spácháno 150 vražd., tj. o 45 více než v roce předchozím. Nejméně policie zaregistrovala mravnostních trestných činů, nicméně v dlouhodobém horizontu evidence tohoto typu kriminality výrazně roste.

Ze statistik Policie ČR dále vyplývá, že v roce 2022 bylo evidováno minimálně 25 020 obětí trestné činnosti. Celkově mezi evidovanými oběťmi mírně převládají muži (54 %) a většina obětí je ve věku mezi 18 a 64 lety (70 %). Mezi mladistvými obětmi trestných činů bylo v loňském roce 2 950 dívek a 2 393 chlapců.

Pro trestnou činnost bylo stíháno 75 160 osob. Jde o meziroční nárůst o 8,3 %. Nejvíce osob v přepočtu na 100 tisíc obyvatel bylo stíháno či vyšetřováno v Ústeckém kraji (1 128 osob), nejméně naopak na Vysočině (527 osob). Mezi pachateli výrazně převládají muži (84 % stíhaných osob), dlouhodobě však mírně roste podíl žen, a také podíl osob v seniorském věku.

V roce 2022 bylo v českých věznicích více než 19 tisíc osob. „Česko má mezi státy Evropské unie dlouhodobě jeden z nejvyšších počtů vězňů v přepočtu na obyvatele. V roce 2022 u nás na sto tisíc obyvatel připadalo 176 vězňů, dodává Jitka Wichová. V mezinárodním srovnání mělo v roce 2021 vyšší počet vězňů na sto tisíc obyvatel už jen Maďarsko, Polsko, Slovensko a Litva. Nejnižší byl tento ukazatel naopak ve Finsku s přibližně 50 vězni na 100 tisíc obyvatel.