7. 12. 2023
Doctor 5707722 1280

Personalizovaný přístup k léčbě dětských onkologických pacientů, může být klíčovým pro záchranu životů, pomáhá i Evropská referenční síť

Brno – Klinika dětské onkologie úspěšně obhájila auditem svoje pětileté členství v Evropské referenční síti pro dětskou onkologii /ERN PaedCan/. Zároveň to stvrzuje úspěšnost 25 let fungování kliniky v rámci FN Brno a LF MU. 

„Zapracovali jsme na možnostech oficiálního legálního sdílení pacientských dat mezi onkologickými centry a tím, jak se postupně důraz přesouvá na personalizovanou a precizní onkologii, tak se péče více stává individualizovaná,“ říká přednosta Kliniky dětské onkologie Jaroslav Štěrba. a dodává, že členství v Evropské referenční síti (ERN PeadCan) dává možnost individuálních konzultací pacientů v systému podobně akreditovaných center v Evropské unii.

Skvělá iniciativa a spolupráce s mezinárodními týmy zlepšuje péči o děti s onkologickými diagnózami. Jednou měsíčně se koná pravidelný Molecular Oncology Tumor Board, kam se připojují pravidelně odborníci z Vídně, Velké Británie nebo i ze Spojených států. Fakultní nemocnice Brno na těchto mezinárodních mítincích v posledních 6 letech projednala a zavedla péči 400 onkologicky nemocných dětí, kde se standardní protokolární postupy ukázaly jako nedostatečné. Tyto společné konzultace nejenže přinesly zlepšení v péči o pacienty, ale také ukázaly významné úspěchy v diagnostice a léčbě. „Tímto způsobem jsme vytvořili platformu pro výměnu odborných znalostí a zkušeností, která přesahuje hranice jednotlivých zemí. Naše úsilí vedlo k tomu, že mnoho dětí mělo přístup k nejlepší možné péči, což bylo dosaženo díky spolupráci s mnoha experty v ČR i zahraničí. V rámci precizní onkologie říkáme, že tak jako dva lidi nemají stejné otisky prstů, tak nemají stejný nádor. To je otázka biologie, ale v kontrastu k biologii stojí mechanizmy registrace a úhrad onkologických preparátů, které jsou historicky nastaveny na velké skupiny pacientů z dospělé onkologie a vlastně poškozují minority, včetně onkologicky nemocných dětí,“ říká Štěrba a naznačuje problematiku úhrad léčby, které jsou řadu let pozadu za poznáním v onkologii.

Členství v ERN PeadCan je jednou z pomocí, jak mohou odborníci v onkologické léčbě vytvářet společné postupy. „Tato spolupráce nám dává možnost sdílet své obavy a názory s ostatními a vytvářet silnější mezinárodní konsenzus, což umožňuje lepší komunikaci s úředníky na pojišťovnách a dalšími zainteresovanými stranami. Musíme si přiznat, že některé oficiální a systémy úhrad a regulací uznané medicínské postupy jsou již značně zastaralé a my tak můžeme napomoci vytvoření efektivnějšího a informovanějšího systému,“ dodává Štěrba. Klinika dětské onkologie má tak řadou odborníků potvrzenou adekvátní léčbu i z mezinárodních center, což je pro zkvalitnění léčby vážně nemocných dětí argument i pro domácí pojišťovny, aby byly ochotny ji uhradit. Ty se totiž řídí standardními velkými studiemi bez ohledu na raritu dětských nádorů. Rozhodnutí mezi standardním léčením a personalizovaným přístupem může mít dramatický dopad na výsledky léčby konkrétních pacientů.

Svými poznatky pravidelně přispívají i odborníci z Fakultní nemocnice Brno. Například vzorky nádorů mozku dětských pacientů z Vídně jsou vyšetřovány v Brně. Což lze doložit i řadou společných publikací, například aktuálně přijatý článek v JAMA Oncology, což je jeden z nejlepších onkologických časopisů s impact factorem 33. Mezi další publikační činnosti za uplynulých pět let v členství ERN patří i spoluautorství FN Brno na článcích s odborníky z Harvardu, což je silný indikátor, že péče o děti s nádory v Brně je hodnocena jako vysoce kvalitní, a že se na ni ostatní západní země dívají s respektem.

Tříčlenný auditní tým v červnu 2023 potvrdil, že Klinika dětské onkologie je silným členem Evropské referenční sítě. V rámci auditu prošli veškerou dokumentaci a setkali se za přítomnosti tlumočníků s 20 náhodně vybranými rodinami, se kterými diskutovali o kvalitě a spokojenosti s léčbou. Za 25 let, kdy byla dětská onkologie v Brně ještě na začátku, se ročně počet případů více jak ztrojnásobil. Výrazně se ale zvýšilo procento vyléčených pacientů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Arm Wrestling 567950 1280 Previous post Video: Hospodaření ČR v roce 2022: nejrychleji se zadlužující země, pátá nejvyšší inflace v EU, historicky nejvýraznější pokles reálných mezd
3286 Next post Běh dobré vůle popáté pomůže rodinám v tísni