Lépe pochopí jakoukoliv situaci ten, kdo si jí také prošel. Právě to je základní princip fungování peer konzultantky v týmu neziskové organizace Péče o duševní zdraví v Náchodě. Peer konzultantka (peerka) dává odbornému týmu pohled „z druhého břehu“ a je významnou podporou i inspirací pro klienty.

Peer konzultant je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, který se dokázal zotavit a pracuje s osobami s podobnými potížemi. Ve středisku PDZ jako peerka pracuje Ivona Petrová. Duševní onemocnění – bipolární afektivní porucha jí do života vstoupila ve 30 letech. Mnoho let se nedařilo nemoc dostat pod kontrolu, Ivona proto byla i několikrát hospitalizována, ale nevzdala se. Přes vleklé zdravotní potíže vystudovala ekonomii a společně s manželem vychovala dvě děti. „Když jsem se potýkala s atakami duševního onemocnění, velmi mi chybělo reálné pochopení mého stavu. Nyní díky vlastní zkušenosti mohu klientům ukázat, že je možné se z duševního onemocnění zotavit a podpořit je na jejich cestě,“ vysvětlila Petrová své rozhodnutí pracovat v Péči o duševní zdraví (PDZ).

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Parťačka pro klienty a současně velký přínos pro tým

V PDZ je součástí týmu 7 sociálních pracovníků, kteří v okrese Náchod poskytují službu sociální rehabilitace osobám s duševním onemocněním, jako je schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha. Společným cílem je zotavení klientů z duševního onemocnění, což znamená mít plnohodnotný život se všemi právy a povinnostmi v místě, kde chtějí být. Těžiště práce je v terénu. Sociální pracovníci dojíždí za klienty domů či na jiné domluvené místo a nejčastěji jim pomáhají při zvládání projevů duševní nemoci v běžném životě, nácviku péče o vlastní osobu i domácnost, jednání s úřady, řešení krizových situací, jako je ztráta zaměstnání či bydlení i při finančním hospodaření.

„Sociální pracovník je odborník, ale obvykle nemá žádnou vlastní autentickou zkušenost s hospitalizací, s medikací nebo konkrétními projevy duševního onemocnění. Proto je přítomnost peer konzultantky v týmu důležitá. Pomáhá nám lépe chápat některé situace v životě klientů. Současně je rovnocenným parťákem klientů v jejich cestě k zotavení,“ přiblížila význam práce peerky v týmu PDZ Lucie Kudrnáčová, vedoucí střediska v Náchodě.

S cílem vybudovat multidisciplinární tým

V současné době podporuje tým PDZ v okrese Náchod 72 klientů a připravuje se na otevření Centra duševního zdraví (CDZ). Plánuje vytvořit multidisciplinární tým složený ze sociálních pracovníků, zdravotních sester, psychiatra, psychologa a peer konzultanta. Cílem je poskytovat klientům sociální i zdravotní služby a nabízet komplexnější pomoc na cestě zotavení se z duševního onemocnění.