19. 5. 2024
Doc. František Vaníček

Pedagogickou fakultu povede ve svém druhém funkčním období docent František Vaníček

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ve středu 15. ledna 2020 rozhodl všemi hlasy přítomných senátorů, že fakultu i v dalším čtyřletém období povede její současný děkan doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D. Po jmenování rektorem univerzity by měl funkci děkana zastávat do června 2024.

František Vaníček chce navázat na své dosavadní úsilí. „Cítím se posílen tím, co se doposud podařilo, ale čeká nás ještě spousta další práce. Především je třeba dále vyvíjet iniciativu pro zlepšování podmínek profesní přípravy budoucích učitelů. Je nezbytné i nadále zvyšovat prestiž pedagogických fakult a získávat podporu jak ze strany MŠMT, tak i z UHK.  Vedle zlepšování podmínek v oblasti financí je ovšem také nezbytné, aby na fakultě vládlo klidné, motivující a respektující prostředí,“ uvedl znovuzvolený děkan.

Do budoucna by se rád zaměřil především na vnitřní fungování a rozvoj fakulty, a také na upevnění její pozice v rámci univerzity. Svou funkci vnímá jako službu. František Vaníček dále zdůraznil, že uskutečnit všechny potřebné změny není v silách jedince, je možné  je realizovat pouze společně!“

Doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., od roku 1995 vyučuje na Hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde mimo jiné založil nové studijní obory Hra na nástroj – varhany a Chrámová hudba. Od června 2016 zastává funkci děkana Pedagogické fakulty UHK.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Innogy 11 Previous post Stamilionová investice sníží v Náchodě cenu za teplo
Aacb8274 4615 476a Ad58 Dc9aaf62b26b Next post Královéhradecký kraj se prezentoval na letošním prvním turistickém veletrhu GO – Regiontour v Brně, kde získal 2. místo ve Velké ceně cestovního ruchu v kategorii elektronický produkt