25. 5. 2024
5118400 Img Jan Malacova Mpsv V1

Péče o děti bude zajištěna i pro zaměstnance sociálních služeb a sociální pracovníky

Vláda včera na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) schválila rozšíření usnesení, které s účinností od 17. března uložilo hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy určit školu či školské zařízení, které zajistí nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let.

Opatření cílilo na zajištění péče pro děti rodičů, jež jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů a dalších profesí nutných ke zvládání nouzového stavu. Nově se bude toto opatření vztahovat i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

Současně s vyhlášením nouzového stavu vláda přijala ještě další krizová opatření, která mají mj. dopad i na poskytování sociálních služeb a do výkonu činností sociální práce na obecních a krajských úřadech. Z velké části jsou zaměstnáni v sociálních službách nebo jako sociální pracovníci rodiče s menšími dětmi, kteří aktuálně z důvodů uzavření škol a některých mateřských škol nemají zajištěnou péči o děti.

Včera přijaté opatření má za cíl podpořit personál v sociálních službách a sociální pracovníky obecních a krajských úřadů, a zajistit tak jejich další činnost a dostupnost personální kapacity pro poskytování odborné pomoci nejvíce ohroženým lidem.

zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/pece-o-deti-bude-zajistena-i-pro-zamestnance-socialnich-sluzeb-a-socialni-pracovniky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Title Foto (1) Previous post Fakultní nemocnice Hradec Králové vyčleňuje desítky lůžek pro pacienty s podezřením na COVID-19
800px Magistrat Hradec Kralove Next post V souvislosti s prodloužením nařízení vlády upravuje magistrát města Hradce Králové svůj provoz