23. 5. 2024
Pařízkovy Dny1

Pařízkovy dny přilákaly více než 300 odborníků na onemocnění krve

Ostrava – Fakultní nemocnice Ostrava se i letos spolupodílela na organizaci největšího tuzemského setkání odborníků z oblasti poruch krevního srážení, které nesou název Pařízkovy dny. Výsledkem jubilejního XXX. ročníku je, stejně jako v uplynulých letech, tvorba a publikování doporučených léčebných postupů. Jedno ze stěžejních témat bylo tentokrát zaměřeno na prevenci trombózy u těhotných a žen v šestinedělí.

Trombóza v průběhu těhotenství, za porodu a v šestinedělí je podle hematologů aktuálně velmi diskutovaným tématem napříč republikou i mezinárodně, jelikož jednotlivá doporučení se liší. I proto mu byl věnován úvodní dopolední blok třídenní konference s mezinárodní účastí. „Cílem je sjednocení péče, aby žena nebyla stresována, starali se o ni odborníci z více pracovišť a byla zde možnost individualizace medicíny přímo k jejímu případu. Jsme rádi, že můžeme na tomto spolupracovat s gynekology a vytvořit společný dokument,“ řekla ve svém příspěvku MUDr. Eva Drbohlavová, zástupkyně primářky Oddělení klinické hematologie Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Eva Drbohlavová A Jaromír Gumulec

A velmi diskutovaná byla rovněž péče o lidi, kteří potřebují operační výkon, a přitom užívají léky proti srážlivosti krve. Na konferenci budou přijata 3 zásadní doporučení, která jsou pro klinickou medicínskou praxi velmi důležitá.Jedno z nich se týká pacientů s protidestičkovou léčbou. Druhé pak pacientů s antikoagulační léčbou – tam je k dispozici nový lék, který je nutné zařadit do stávajícího systému, na čemž se podílí pět odborných společností. A třetí řeší léčbu pacientů s poruchou krevního srážení při jaterním onemocnění, které již schválilo šest odborných společností. Dopad těchto dokumentů do odborné praxe bude opravdu velký,“ upřesnil MUDr. Jaromír Gumulec, zástupce přednosty Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a LF OU a předseda České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP.

I letos byla součástí Pařízkových dnů sesterská sekce a již 5. ročník konference, zaměřené na paliativní péči. Úplně poprvé zde měli svůj samostatný blok lékaři do 35 let. Jejich pracovní skupina s příznačným názvem THunder35, chce propojit mladé lékaře napříč klinickými obory, laboratorní pracovníky a nejlépe i teoretiky a výzkumníky, kteří se jakýmkoli způsobem při své práci dotýkají oblasti trombózy a hemostázy. Nosným tématem prvního ročníku byla Trombocytopenie napříč obory, tedy nízký počet krevních destiček. To může přirozeně znamenat riziko krvácení, ale za určitých okolností to může paradoxně být doprovázeno zvýšeným rizikem trombózy. Naše dvě prezentované kazuistiky se věnovaly komplikacím, které mohou nastat v období těhotenství a porodu,“ doplnil MUDr. Ivo Demel z Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a LF OU.

Tradiční hematologická konference je organizovaná mimo jiné s úctou k zesnulému RNDr. Milanu Pařízkovi, CSc., který byl primářem Biochemického oddělení Nemocnice Nový Jičín a byl také konstruktérem prvního československého optického agregometru, tedy přístroje pro analýzu funkce krevních destiček.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20b133d0 6181 4277 A194 49428884a8fe Previous post All-Star Game plná zábavy premiéruje v Opavě
298f362a 7ba2 47d3 B97d 4e1b6e96154d Next post Žáci jako klíč k bezpečnějšímu Hradci: Iniciativa pro ochranu dětí na cestě do školy