Pardubice – Pardubický kraj právě spouští rozsáhlý energeticky úsporný projekt, který se zaměřuje na modernizaci energetického hospodářství v devíti školách a jednom zdravotnickém zařízení. Díky budoucím úsporám energie se investice do projektu vrátí, přičemž velkou část úspor zajistí instalace fotovoltaických elektráren v sedmi areálech. Nové energeticky úsporné osvětlení navíc zlepší kvalitu vnitřního prostředí pro zaměstnance, studenty a pacienty. Projekt bude realizovat společnost ENESA z ČEZ ESCO.

Pardubický kraj se dlouhodobě řadí mezi lídry v České republice v oblasti EPC projektů (Energy Performance Contracting), díky nimž dosáhl celkových úspor ve výši 706 milionů korun a snížil emise CO2 o 141 800 tun.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický vysvětluje: „Pardubický kraj byl jedním z prvních v Česku, který spustil projekt energetických úspor formou EPC, a stále jsme v tomto ohledu absolutním lídrem mezi kraji. Díky pozitivním zkušenostem jsme se rozhodli pustit do dalšího projektu opět ve spolupráci se společností ENESA z ČEZ ESCO. EPC nám zaručí úspory bez nutnosti počáteční investice a s jasnou garancí výsledku. Šetříme tím veřejné prostředky, modernizujeme budovy kraje a přispíváme k lepšímu životnímu prostředí.“

Nový projekt zahrnuje modernizaci budov Odborného léčebného ústavu v Žamberku, tamního gymnázia, střední a základní školy. Modernizace se dočkají také školské objekty v Letohradě, Lanškrouně, České Třebové a Ústí nad Orlicí.

Imgp4151 Fotor

Největší investice bude směřovat do výměny starých plynových kotlů za výkonné kondenzační kotle a do výstavby fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 1,2 MWp v sedmi objektech. Projekt zahrnuje také výměnu 8 000 svítidel za moderní a energeticky úsporné LED a opatření ke snížení spotřeby vody o téměř 3 000 m³ ročně. Očekává se také snížení ročních emisí CO2 o 1 367 tun.

Generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák k projektu dodává: „Máme za sebou úspěšné EPC projekty v mnoha regionech, ale Pardubický kraj je v tomto ohledu skutečným průkopníkem a inspirací pro ostatní. První projekt jsme zde realizovali téměř před dvaceti lety. Díky rekonstrukci vytápění a osvětlení jsme už tehdy kraji šetřili miliony korun ročně. Od počátku se do EPC zapojily desítky škol nebo ústavů sociální péče. Jsem rád, že můžeme ve spolupráci pokračovat a pomáhat s další modernizací, a šetřit tak životní prostředí i rozpočtové výdaje kraje.“

Pardubický kraj využívá metodu EPC, kdy dodavatel smluvně ručí za výši úspor, již téměř dvě desetiletí. První projekt tohoto typu byl realizován v roce 2006. V objemu úspor i počtu EPC projektů je Pardubický kraj nejlepším v Česku s celkovou garancí úspor přes 700 milionů korun. Ve srovnání s jinými regiony, jako je Moravskoslezský kraj s úsporami zhruba 200 milionů korun a hlavní město Praha s úsporami asi 150 milionů korun, je Pardubický kraj na špičce.

Imgp4149 Fotor
foto: Martin Fletcher/Alisha Alisha

Hejtman Netolický připomněl, že úspory často překračují garantované hodnoty. Modernizace a inovace zároveň zvyšují hodnotu objektů. V minulých letech byly například do škol instalovány počítačově řízené systémy regulace teplot, což zajišťuje optimální teplotu podle obsazenosti místností a počasí, čímž výrazně snižují plýtvání a náklady.

Součástí nového projektu je také energetický management, který může ušetřit dalších 5 % nákladů na energie a identifikovat místa s dalším potenciálem úspor.

Generální ředitel ENESA Pavol Fraňo k projektu dodává: „Jsme nadšení, že jsme uspěli v náročném výběrovém řízení a můžeme uplatnit naše bohaté zkušenosti s EPC v Pardubickém kraji. EPC od ENESA zpravidla šetří nad rámec garantované částky i po skončení smlouvy, takže výhody pro kraj mohou být ještě vyšší.“

Práce na EPC začnou na podzim 2024 a dokončení energeticky úsporných opatření je plánováno na prosinec 2025.

Nový projekt v číslech: (před verifikací)

 • Garantovaná roční úspora nákladů na energie:             12,6 mil. korun bez DPH v cenách ref. roku
 • Délka poskytování garance úspor:                                  12 let (2026–2037)
 • Garantovaná úspora celkem:                                           151 mil. korun bez DPH
 • Počet objektů/areálů:                                                        10

Roční garantovaná úspora v technických jednotkách:

 • Elektrická energie 1 591 MWh
 • Voda 2 867 m3
 • Roční ekvivalent emisí CO2: 1 367 tun

Celkové úspory energie z titulu EPC v Pardubickém kraji

 • Počet úsporných balíčků:                    10
 • Celková investice:                               384 mil. korun
 • Celková garantovaná úspora:             706 mil. korun
 • Počet modernizovaných objektů:       93

O EPC:

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) představují již tři dekády způsob ke snížení energetické náročnosti budov a k dosažení průkazných úspor energie a peněz. Jeden smluvní partner provede všechny dílčí etapy od návrhu a vyprojektování úsporných opatření přes jejich přípravu a realizaci až po uvedení do provozu a zaškolení personálu. Na realizaci dodavatel v případě potřeby a zájmu poskytuje dodavatelský úvěr, který zákazník splácí až ze skutečně dosažených úspor. Veškerá technická a ekonomická rizika projektu nese dodavatel. Pokud úspor není dosaženo v garantované výši, dodavatel hradí celý deficit. Nedílnou součástí EPC je důsledný energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 10 let.

O ČEZ ESCO:

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi jeho dceřiné společnosti patří AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ Energo, Domat Control System, ENESA, EP Rožnov, HORMEN, KART nebo ŠKO-ENERGO. Více na www.cezesco.cz.