Praha – 9. července 2024 uplyne přesně 667 let od položení základního kamene Karlova mostu. Tuto významnou historickou událost připomene slavnost pořádaná Muzeem Karlova mostu na Křižovnickém náměstí v Praze. Akce je zdarma a otevřená pro širokou veřejnost, konaná bez jakýchkoliv dotací.

Průvod Karla IV. a slavnostní ceremonie

Oslavy začnou v časných ranních hodinách, kdy v 5:31 proběhne autentická rekonstrukce historického průvodu císaře římského a krále českého Karla IV., jeho choti a dvorské družiny. Průvod přejde Karlův most, aby císař Karel IV. přesně v 5:31, stejně jako před 667 lety, symbolicky poklepal na zakládací kámen. Toto konkrétní datum a čas – 9.7. v 5:31 – tvoří palindromické číslo 135797531.

Slavnostního aktu se zúčastní velmistr Rytířského řádu Křižovníků J. M. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr., představitel města, Purkmistr Pražský a čestný host starosta Velvar PhDr. Radim Volák. Krále budou doprovázet rytíři na koních, bubeníci, muzikanti a vojáci, kteří spolu s měšťany vytvoří živou atmosféru středověké Prahy.

Kulturně historický program

Po ceremoniálu na Křižovnickém náměstí se před vstupem do Muzea Karlova mostu rozběhne bohatý kulturně historický a osvětový program. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tance skupiny Regii Caroli regis pod vedením Jiřího Smahy a hudbu skupiny Řemdih. Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. představí přednášku o ikonografii Staroměstské mostecké věže, která bude součástí připravované publikace o Karlově mostě. Další zajímavou přednášku o ekonomice Karlova mostu přednese PhDr. Michal Cihla, kurátor Muzea Karlova mostu.

Vaječné speciality a otevření Muzea Karlova mostu

Návštěvníci jsou zváni do Barokní kavárny Muzea Karlova mostu, která bude otevřena od 5:31. Zde budou mít možnost ochutnat vajíčkové speciality, jako jsou Velvarský originální vaječnák, vaječná huspenina, Velvarská vejce natvrdo a další lahůdky. Muzeum Karlova mostu bude zároveň otevřeno zdarma pro veřejnost od 5:00 do 10:00.

Vyvrcholení oslav

Celé slavnosti vyvrcholí Mší svatou v kostele sv. Františka z Assisi, kterou bude celebrovat velmistr Rytířského řádu Křižovníků J. M. Josef Šedivý, O.Cr. Tento duchovní akt zakončí den plný historie, kultury a vzpomínek na významnou událost v dějinách Prahy.

Přijďte se podívat a oslavit tuto jedinečnou historickou událost, která nám připomíná slávu a důležitost Karlova mostu nejen pro Prahu, ale i pro celou Českou republiku.

Unnamed

Mkm 667 Km 2024 Fb Event 1920x1080 2