Praha – Praha učinila další krok k rekonstrukci Divadla na Vinohradech. Vedení divadla v minulosti připravilo řadu smluv, na jejichž základě se připravovala stavební dokumentace. Nyní veškerá smluvní práva a závazky související s rekonstrukcí přecházejí na zřizovatele, tedy na Hlavní město Prahu, a to na odbor investic Magistrátu hl. m. Prahy. Celková investice se odhaduje na 2,7 miliardy korun, včetně DPH. Cílem je do roku 2027 otevřít pro veřejnost zrekonstruované divadlo.

„Divadlo na Vinohradech je centrem kulturního dění od roku 1907 a je to na něm již citelně znát. V dnešní podobě přečkalo neúprosný chod dějin a dvě světové války. Proto mám ohromnou radost, že jsme posunuli přípravu rekonstrukce do další fáze. Byl bych velmi rád, kdyby se podařilo zahájit samotné stavební práce v tomto secesním skvostu v roce 2024. Nejedná se o prosté vymalování a úpravu prostor, ale o komplexní a náročnou rekonstrukci. Herci by se mohli vrátit na dějiště během podzimní sezóny 2027, kdy bude divadlo slavit stodvacáté výročí. Věřím, že to společně s panem ředitelem Tomášem Töpferem zvládneme,“ říká Jiří Pospíšil, pražský radní pro oblast kultury. Samotná oprava je jednou velkou investiční akci, kterou by měli pražští radní schvalovat v příštích měsících.

Rekonstrukce historické budovy divadla počítá s modernizací divadelní technologie, rozšířením kapacity v podzemní části za divadlem o zkušební sál, který bude současně sloužit jako komorní scéna s kapacitou 150 až 200 diváků. Upraveny také budou divadelní sklady v budově divadla a v areálu v Korunní ulici.

Divadlo na Vinohradech od svého otevření v roce 1907 neprošlo žádnou zásadní opravou. Nyní se nachází v havarijním stavu. O celkové rekonstrukci se začalo uvažovat v roce 2017, studie na rekonstrukci budovy se připravuje od roku 2019, rok poté byla ve výběrovém řízení na projekční práce vybrána společnost Masák & Partner, s. r. o. V roce 2020 byla dokončena prováděcí projektová dokumentace na divadelní technologii. V roce 2022 byla dokončena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení pro investiční akci Rekonstrukce a modernizace Divadla na Vinohradech. V listopadu téhož roku vydal stavební úřad společné stavební povolení, které nabylo právní moci.