Se spoustou problémů se stále potýkají zejména menší obce, jejichž úředníci vykonávají u osob omezených ve svéprávnosti úlohu veřejného opatrovníka. Právě jim byla ve středu 14. března věnována konference na Krajském úřadě Libereckého kraje. Pod názvem „Aktuální otázky ve veřejném opatrovnictví“ ji připravil odbor sociálních věcí krajského úřadu, oddělení sociální práce. Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana LK pro sociální oblast Pavel Svoboda.

 Na konferenci vystoupilo několik erudovaných lektorů, kteří se zaměřili nejen na novinky z oblasti legislativy, ale také přítomným poskytli užitečné rady a příklady z praxe. Problémy, spojené s opatrovnictvím, představili veřejný opatrovník z obce Libereckého kraje a zástupce poskytovatele sociálních služeb. Za Národní radu osob se zdravotním postižením ČR přispěla důležitými poznatky vedoucí poradny a sociální pracovnice.

„Za jeden z vážných problémů považuji fakt, že veřejným opatrovnictvím se zabývají hned tři ministerstva – ministerstvo vnitra, spravedlnosti a ministerstvo práce a sociálních věcí. K tomu dosud nemáme zvláštní zákon o veřejném opatrovnictví, což ztěžuje práci úředníkům zejména malých obcí,“ podotkl náměstek hejtmana LK Pavel Svoboda. Právě proto, abychom menším obcím pomohli, zřídil Liberecký kraj, podobně jako ostatní kraje, pozici metodika veřejného opatrovnictví. Jenže i náš metodik se potýká s důsledky absence zákona a se složitou komunikací s ministerstvy, do jejichž agendy veřejné opatrovnictví spadá,“ doplnil.

Jak zdůraznila Radka Pešlová, odborný lektor a poradce v sociální oblasti, opatrovnictví znamená také ochranu osob omezených ve svéprávnosti před jejich možným zneužitím, například poskytovateli půjček nebo zaměstnavatelem, pokud dotyčná osoba pracuje. Opatrovník chrání tyto lidi i před sklouznutím do závislosti na alkoholu nebo drogách.

„Často se po nás chce, abychom před opatrovancem chránili jeho okolí. Například, když své sousedy obtěžuje dotyčná osoba zápachem nebo nepořádkem. Pak se opatrovnictví mění ve výkon moci, a to je špatně,“ uvedla Radka Pešlová. „Opatrovník také rozhoduje, zda jeho klient, který třeba leží po těžkém úrazu v nemocnici v kómatu, postoupit operaci. Přebírá tak na sebe obrovskou zodpovědnost. To přináší úředníkům značnou zátěž,“ dodala.

Podle lektorky Pešlové se stává, že s psychicky poznamenanou osobou někdo z jeho blízkých kvůli vlastnímu prospěchu manipuluje. V takových případech se rodina brání tomu, aby jejich duševně či tělesně postižený příbuzný byl omezen ve svéprávnosti. Na konferenci zazněla ale celá řada dalších problémů, se kterými se potýkají veřejní opatrovníci.

zdroj: http://www.svoboda-pavel.cz/opatrovnici-chrani-jak-klienta-tak-i-jeho-okoli-pred-nim-samotnym-945cz11/