25. 5. 2024
Pitko

Odstávka letních pítek v Malých lázních v Bělovsi 7.–15. 8. 2020

V období od 7. do 15. 8. 2020 dojde k plánované technické odstávce letních pítek v Malých lázních v Bělovsi související s pravidelnou nutnou údržbou celého filtračního systému.

V tomto termínu tedy nebude možné odebírat léčivou minerální vodu. Provoz bude neprodleně obnoven po dokončení údržby.

Kolonáda a Malé Lázně zůstanou volně přístupné. Vodní prvek (brodící bazén), který je napájen minerální vodou z pítek, bude vypuštěn, vyčištěn a zbaven minerálních usazenin. Jeho napuštění je rovněž závislé na obnovení provozu úpravny minerální vody.

„K technologické odstávce s pozastavením provozu dochází z důvodu vyčerpání kapacity pro odstranění arsenu u stávajících filtrů na úpravně minerální vody (jedná se o pravidelnou údržbu). V uvedeném termínu proto dojde k vyčištění vnitřního pláště filtračních nádob a naplnění novým filtračním materiálem. Následně proběhne sanitace celého systému a uvedení úpravny do provozu. V provozu nebudou pítka s minerální vodou na kolonádě Malých lázní a vodní prvek (brodící bazén), který je napájen minerální vodou z pítek, bude také vypuštěn, vyčištěn a zbaven minerálních usazenin. Jeho napuštění rovněž souvisí se zahájením provozu úpravny minerální vody,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

Jedná se o první dlouhodobou odstávku související se snižováním obsahu arsenu pod předepsanou úroveň 10 ug/l. Kolonáda a Malé Lázně zůstanou po celou dobu odstávky volně přístupné.

Děkujeme za pochopení! Milovníky Běloveských bublinek budeme o opětovném spuštění provozu pítek informovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pexels Pixabay 289740 Previous post Kraj si nechá zpracovat Vyhodnocení ohroženosti pro čtyři střední školy a Bezpečnostní plány pro pět středních škol
Bd0b79ee D5bc 11ea A207 0256522e6623 Next post Hradecké putování po evropských projektech sklidilo u veřejnosti velký úspěch