Náchod – V rámci investiční akce společnosti innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod – Optimalizace soustavy centrálního zásobování teplem – oblast ulice Kladská, dojde k dopravním omezením v centru Náchoda.

Od 7. 3. do 13. 6. 2022 bude tedy z důvodu rekonstrukce uzavřena silnice II/303 v ul. Kladská v Náchodě ve směru do Hronova v úseku mezi okružní křižovatkou „Itálie“ a odbočkou do ulice Anglická“.

  • Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena z okružní křižovatky „Itálie“ po silnici I/14 přes Dolní a Horní Radechovou do Červeného Kostelce, dále po III/567 2 a II/567 přes Horní Kostelec a Zbečník do Hronova zpět na silnici II/303.
  • Ve směru do Náchoda bude doprava vedena po volné polovině komunikace.
  • Autobusové linky ve směru do Hronova budou vedeny z autobusového nádraží vlevo po silnici II/303 na okružní křižovatku „Itálie“, dále po I/14 na okružní křižovatku Čedok a po silnici I/33 (ul. Běloveská a Polská) směrem na silnici II/303 (ul. Broumovská).
  • Zastávka Náchod, Běloves, Ida bude přesunuta před okružní křižovatku u Kauflandu poblíž žel. zastávky Náchod-Běloves.
  • Autobusové linky ve směru z Hronova budou vedeny po volné polovině komunikace.
  • Uzavřen bude i chodník po pravé straně ulice Kladské v úseku mezi Evangelickou akademii a úřadem práce ve směru chůze od Bělovse. Chodci využijí chodník a cyklostezku na opačné straně komunikace.
  • Od 26. 3. 2022 je plánována ÚPLNÁ UZAVÍRKA stejného úseku. O té budeme v předstihu informovat.

Město Náchod žádá řidiče, aby při jízdě Náchodem pečlivě sledovali dopravní značení a nejezdili po paměti!