Hejtman Jiří Štěpán a generální ředitel České pošty Roman Knap jednali o způsobu zajištění  služeb, které občanům Česká pošta poskytuje ve všech lokalitách Královéhradeckého kraje. Navázali tak na společné prosincové jednání ohledně udržení sítě poštovních poboček v kraji. Dále jednali o rozšíření nabídky služeb a spolupráci obcí v rámci projektu Pošta Partner. Vyhodnotili i dopad pandemie na rozvoj poštovních služeb v kraji.

„Dobrá síť poštovních poboček a jejich služeb v Královéhradeckém kraji je naprosto zásadní pro občanskou vybavenost obcí. Období krize potvrdilo důležitost poštovních služeb pro občany a prověřilo připravenost pošty reagovat na tuto situaci. Ředitel České pošty mě ujistil, že pošta nadále plní zadání státu o počtu a dostupnosti poboček. Venkovskou síť bude pošta primárně řešit spoluprací s dalšími subjekty i s možností rozšíření nabídky služeb, jako například kontaktního místa mobilních operátorů, prodeje volně dostupných léků, přístupu k financím a podobně,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

 Česká pošta zavede pilotní projekt testování pojízdných poboček, díky kterým budou poštovní služby pro občany zachovány i v mimořádných situacích, jako je například současná koronavirová pandemie. Mobilní poštovní jednotka bude schopna ihned zajistit obslužnost v době výpadku jakékoli pobočky v kraji a nabídne možnost poskytnout služby v lokalitách, kde pobočka není.

„Myšlenka pojízdných pošt je dobré řešení pro občany zejména v odlehlých obcích. Pilotní projekt testování mobilní jednotky bude spuštěn již v červnu po projednání s místními samosprávami. Pojízdná pošta bude v kraji fungovat už nastálo. Je evidentní, že největší význam bude mít právě v situacích, které jsme teď zažívali. Vítám každé zlepšení podmínek pro život občanů,“ doplňuje hejtman Štěpán.

„Pandemie koronaviru ukázala, jaké služby v období krize občané nejvíce poptávají a co zákazníci nejvíce vyžadují. To má velký vliv na připravované změny koncepce České pošty. Chceme udržet dostupnost všech poštovních služeb pro občany jak ve městech, tak i na venkově,“ shrnuje  generální ředitel České pošty Roman Knap. 

 V Královéhradeckém kraji je v provozu 253 poboček, z toho 71 procent zajišťuje Česká pošta a 29 procent externí subjekt Pošta Partner. V době pandemie bylo zcela uzavřeno jedenáct poboček, což tvoří čtyři procenta z celkového počtu.