Náchod – Město Náchod zahájilo stavbu úpravny vody, která bude umístěna v přístavbě lázeňské budovy čp. 92 IDA v areálu Velkých lázní v Bělovsi. Stavební práce zahájila firma Průmstav Náchod s.r.o. na konci srpna a potrvají do listopadu letošního roku. Po dokončení stavební části bude následovat montáž technologie úpravny vody, jejímž dodavatelem je firma Eco-Aqua-Servis, s. r. o., Praha.

Pro potřeby prameníku Jakub v Bělovsi je zapotřebí z čerpané vody ze zdroje IDA snížit z důvodů hygienických, obsah arsenu As pod limit 10 μg/l a obsah železa Fe, z důvodů senzorických, pod hodnotu 0,1 mg/l. K úpravě přírodní minerální vody ze zdroje IDA může být použita pouze technologie, která vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 275/2004 Sb. s tím, že upravená voda si musí zachovat původní obsah CO2 a nesmí se změnit skladba základních složek přírodní minerální vody získané ze zdroje, které ji propůjčují její vlastnosti. Použité materiály pro úpravu přírodní minerální vody musí rovněž splňovat požadavky vyhlášky č.409/2005 Sb.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

„Realizace přístavby kolonádní budovy a instalace úpravny nám umožní znovuobnovení čerpání minerální vody IDA v prameníku Jakub. Pevně věřím, že se nám to podaří tak, jak jsme slíbili, to znamená do konce letošního roku,“ upřesnil starosta Jan Birke a dodal: „A tím rozhodně práce v tomto území nekončí, právě naopak.“

V příštím roce bude vybrán zhotovitel na dokončení opravy celé budovy č.p. 92.  Stavební úpravy lázeňské budovy IDA v Bělovsi jsou součástí projektu Balneum Glacensis, který byl předložen do dotačního Programu Interreg Česko – Polsko, Prirota 2 Cestovní ruch.

Souběžně s výše uvedenými akcemi probíhá zpracování projektu pro vypsání veřejné zakázky na celkovou revitalizaci parku ve  Velkých lázních v Bělovsi. Tento projekt plánuje město Náchod předložit do 63. výzvy IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (MRR) vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

V průběhu září bude projekt představen za účasti zástupců projekční kanceláře Ateliéru TSUNAMI a města Náchoda (investor) veřejnosti a zveřejněn na webu města Náchoda.

Podrobnosti dílčích projektů a staveb

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES – LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI: 

  • zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
  • cenové náklady:  2.897.681,48 Kč včetně DPH
  • realizace:  srpen–listopad 2023
  • projektová dokumentace: Ing. Jan Matoulek

 Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdroje IDA I pro prameník Jakub v Bělovsi:

  • zhotovitel:   Eco-Aqua-Servis, s. r. o., Praha 5
  • cenové náklady:  7.740.288 Kč včetně DPH
  • realizace: po dokončení stavební části úpravny dojde k montáži technologie úpravny vody, dokončení cca 15. prosince 2023

Dokončení opravy celé budovy č.p. 92:

  • v příštím roce bude vybrán zhotovitel

lazne_area lazne_color