23. 5. 2024
Dd U Biřičky

Nový pavilon navýší kapacitu Domova důchodců U Biřičky

Královéhradecký kraj připravuje stavbu nového pavilonu v areálu hradeckého Domova důchodců U Biřičky. Touto investicí se zvýší kapacita zařízení ze současných 320 na 400 lůžek. Zároveň se zkvalitní podmínky pro práci personálu a zvýší se komfort ubytovaných osob. Výrazně se zlepší podmínky pro péči o klienty s vyšší mírou podpory. Počítá se také s modernizací kuchyně a prádelny, které budou svým provozem zajišťovat všechny budovy areálu.

„Zpracovatel studie nám v lednu předloží tři varianty podoby nového pavilonu. Z nich vybereme nejvhodnější, kterou projektanti dále rozpracují a na přelomu dubna a května začnou s vypracováním dokumentace pro územní rozhodnutí,“ říká první námětek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.

Během pravidelných kontrolních dnů již zástupci kraje s vedením domova odsouhlasili počet lůžek v novém pavilonu, kterých bude celkem 120. Jako nejvhodnější rozmístění se jeví varianta dvou dvoulůžkových pokojů se sdílenou koupelnou, kdy každý klient bude mít výhled z okna. Diskutovalo se také o hmotovém řešení objektu, nejvhodnějším způsobu zásobování budoucího pavilonu, uspořádání provozních jednotek a umístění parkovacích míst.

„Záměrem na rozšíření kapacity domova U Biřičky naplňujeme dlouhodobou strategii Královéhradeckého kraje navyšování počtu lůžek v pobytových zařízeních sociálních služeb. Reagujeme tím na nepříznivý demografický trend stárnutí populace. Zlepšíme život našich seniorů a zkrátíme čekací dobu na jejich přijetí do domova,“ vysvětluje náměstkyně Martina Berdychová odpovědná za oblast sociálních věcí.

Investice přinese také lepší funkční propojení všech budov. Její součástí budou rekonstrukce inženýrských sítí v celém areálu, vytvoření zásobovacích tras a odpočinkových prostor nebo kultivace zelených ploch.  Počítá se s využitím moderních technologií pro zadržování vody a efektivní hospodaření s energiemi.

Domov důchodců U Biřičky je největším zařízením svého druhu v Královéhradeckém kraji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

65220436 10214040544303953 8707008206418739200 O Previous post Festival Divadlo evropských regionů a Open Air Program vstupuje do dalšího čtvrtstoletí své existence
Medical 5029289 1280 Next post Od pátku se lidé starší 80 let budou moci přihlásit na očkování