22. 4. 2024
The Czech Crown 3980871 1280

Nouzový stav už stál rozpočty sociálních služeb více jak 41 milionů korun

Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí informace o dopadech opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 na rozpočty sociálních služeb. Jedná se o částku více jak 41 milionů korun od počátku nouzového stavu do dubna. Vznikly například materiálové a personální vícenáklady, kraj snížil kapacitu pobytových služeb, zajistil odměny pracovníkům a další opatření.

„Současná koronavirová epidemie si vyžádala významná hygienická opatření ve všech sociálních zařízeních. Museli jsme předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, nakupovat další ochranné pomůcky. Zvýšili jsme mzdové výdaje především na příplatky a přesčasy stávajícím zaměstnancům, dále došlo ke snížení tržeb u poskytovatelů a podobně. Bylo jasné, že to bude mít dopad do jejich rozpočtů. Od začátku nouzového stavu do dubna se jedná o celkovou částku 41,4 milionu korun,“ informoval náměstek pro oblast sociálních věcí Vladimír Derner.

Kvůli omezení příjmu nových klientů a kvůli přijetí opatření k vytvoření rezervy 10 % kapacit byly kapacity v pobytových službách v dubnu vytíženy přibližně na 95 %. V současné době pobytová zařízení izolují uživatele, kteří přichází ze zdravotnického zařízení nebo jsou nově přijati. „Z průzkumu jednotlivých zařízení nám vyplývá, že poskytovatelé budou muset pro zajištění bezpečného provozu sociálních služeb snížit kapacitu přibližně o 6 %, což přinese další ekonomické ztráty,“ doplnil náměstek.

Většinu nákladů a ztrát spojených s epidemií COVID-19 by měl kompenzovat nový dotační program ministerstva práce a sociálních věcí. Žádosti do programu budou moci poskytovatelé podávat od 21. 5. 2020.

„Rada zároveň vzala na vědomí schodek rozpočtu na financování sociálních služeb ve výši 35 milionů korun, který ale nesouvisí s dopady epidemie COVID-19. Tuto částku budeme řešit v rámci příští rozpočtové změny,“ řekl náměstek Derner.

Ekonomické dopady COVID-19 v rozpočtech všech sociálních služeb zařazené do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb bez ohledu na zřizovatele:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Escape Cover Previous post Mladá švýcarská kapela Sinplus představuje první singl a videoklip Escape z připravovaného studiového alba
Accord 2119 1280 Next post Pomalu #otevíráme, zní z muzeí, knihoven a dalších institucí