Co vlastně takový asistent pedagoga dělá? Jakou roli ve třídě by měl zastávat? „Mám spoustu rolí a činností, od utěšování dětí po pomáhání s přípravou výuky. Na začátku jsem moc nevěděla, co taková práce obnáší. Nevíte, jaké děti do třídy dostanete, co všechno budete muset zastávat. Ale je důležité, aby vás učitel vedl. To je podmínka úspěšné spolupráce,“ říká Zuzana Paříková, asistentka pedagoga.

Na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se ve středu uskutečnila diskuze s všeříkajícím názvem „Role asistenta pedagoga“. Diskuze proběhla v rámci Noci vzdělávání, události organizované studentskou iniciativou Otevřeno. Místnost určená pro tuto debatu byla plná, zájemců o téma diskuze je očividně mnoho. Více se chtěli dozvědět nejen asistenti pedagogů, ale i učitelé, ředitelé škol a studenti.

„Je důležité vědět, že asistenti pedagoga se mohou výrazně lišit svým vzděláním. Může se jednat o absolventa vysoké školy, ale práci může zastávat i člověk se středoškolským vzděláním, který se účastnil 120 hodinového kurzu určeného právě pro asistenty pedagoga. Mění se dle toho i náplň jejich práce,“ podotkl v debatě Zbyněk Němec z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK.

„V tom bych si dovolil s vámi nesouhlasit,“ reagoval Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí, „ta role se příliš uzpůsobit nedá. Někdy je potřeba vykonat určitou činnost bez ohledu na vzdělání daného člověka.“

Co je podle diskutujících při výkonu práce asistenta pedagoga zásadní? Vztah asistenta pedagoga a pedagoga samotného.

„V ideálním případě by to fungovalo tak, že se nejdříve určí popis práce asistenta pedagoga a teprve poté se pro ni bude vybírat co nejvhodnější kandidát,“ dodal Zbyněk Němec. Faktem, který nelze přehlédnout, a který v debatě také opakovaně zazněl, ovšem je, že o práci asistenta v současnosti není příliš velký zájem. Jak je potom možné klást si náročnější podmínky týkající se jeho výběru?

Hosté diskuze také upozornili na rozlišování mezi osobním asistentem a asistentem pedagoga. Pokud máte žáka, který má fyzické postižení, je upoután k vozíčku, ale jeho inteligence je mírně nadprůměrná, tak pomoc spočívá v přípravě školních pomůcek na lavici nebo v asistenci při pohybu po škole. O to se stará osobní asistent. Oproti tomu asistent pedagoga pomáhá přímo s učením.

Vnímání inkluze ovlivňuje práci pedagogických asistentů

Co je podle diskutujících při výkonu práce asistenta pedagoga zásadní? Vztah asistenta pedagoga a pedagoga samotného. To totiž rozhoduje, jak se jejich spolupráce bude vyvíjet a jakým směrem se bude ubírat samotná výuka. „Někteří učitelé bohužel vidí ve třídě své asistenty skoro jako vetřelce,“ popisuje situaci některých asistentů Zuzana Paříková, „já sama takovou zkušenost naštěstí nemám. Do výuky jsem vtažena a můžu se na ní dostatečně podílet, ale nemají to tak všichni,“ dodává.

„To souvisí i s tím, jak učitelé vnímají celou inkluzi, která se v našem školství zavedla,“ reagoval ředitel ZŠ Jan Korda, „i na některých prestižních školách u nás v republice, kde mají asistenta pedagoga v každé třídě, se bohužel stává, že asistent nezastává takovou práci, jakou by měl, ale spíš je jen „podržtaškou“. A to je samozřejmě velmi špatně.“

„Důležité je zmínit, že asistent si svou roli ve výuce může nalézt jen ve chvíli, kdy není celá hodina vedena frontálně.“

Může asistent pedagoga zůstat s dětmi ve třídě sám? Co dělat v případě, kdy asistent pedagoga má potřebu s pedagogem soutěžit a různými způsoby ho triumfovat? Jakým způsobem shánět asistenty pedagoga, aby se nestávalo, že se do výběrového řízení nepřihlásí ani jeden zájemce? A co když asistent chodí do výuky až dvacet minut po zvonění? To byly další otázky, na které se hosté spolu s lidmi z publika snažili najít co nejjasnější odpovědi. Zdá se, že ohledně profese asistenta pedagoga zůstává i mezi těmi, kterých se toto povolání bezprostředně týká, mnoho nejasností. Systematická podpora spolupráce pedagoga a jeho asistenta by rozhodně byla na místě.

„Důležité je zmínit, že asistent si svou roli ve výuce může nalézt jen ve chvíli, kdy není celá hodina vedena frontálně,“ podotkl na závěr host debaty Jan Korda. „Co by totiž asistent pedagoga mohl v takovou chvíli jinak zastávat? Připomínat dětem, že si mají pečlivě psát poznámky do sešitu? Asistent se může uplatnit až v činnostních metodách, ve chvíli, kdy je výuka alespoň trochu interaktivní.“

zdroj: https://perpetuum.cz/2018/04/noc-vzdelavani-jaka-je-role-asistentu-pedagoga-i-ti-kterych-se-to-bezprostredne-tyka-casto-tapou/