Královéhradecký kraj v rámci pilotního projektu zavádění metody BIM vyhlásil veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci k výstavbě parkovacího domu v trutnovské nemocnici za maximální částku 6,8 milionu korun. Se zahájením stavby nového parkovacího domu s kapacitou 320 parkovacích míst za zhruba 190 milionů korun kraj počítá v roce 2024. 

 „Veřejnou zakázku vyhlašujeme v rámci zavádění metody Building Information Management (BIM) v podmínkách našeho úřadu. Zařadili jsme se tak mezi inovativní veřejné zadavatele, kteří tuto metodu ověřují. Na projektu parkovacího domu v trutnovské nemocnici spolupracujeme s Českou agenturou pro standardizaci, která má na starosti zavádění metody BIM pro veřejné instituce,“ sdělil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic.

Návrhy stavby zpracované formou BIM umožnují kvalifikované a transparentní zadávání a hodnocení veřejných zakázek, zvýšení kvality projektové dokumentace, snížení chybovosti apod. Tato metoda také například dokáže lépe definovat požadavky na výslednou stavbu, transparentně elektronicky kontrolovat průběh stavby v jejích jednotlivých fázích a minimalizovat vícenáklady při realizaci.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

„Kraj ve fázi přípravy výstavbového projektu na nový parkovací dům v trutnovské nemocnici tuto metodu ověří, a to včetně funkčnosti, využitelnosti a procesů spojených s užíváním Společného datového prostředí (CDE), které kraj pořídil pro účely tohoto pilotního projektu,“ doplnil náměstek Bulíček.

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení informačního modelu stavby parkovacího domu v Oblastní nemocnici Trutnov, zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně jednotlivých profesí. Nabídky bude kraj hodnotit podle ekonomické výhodnosti a na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvalifikace nebo zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky. Uchazeči   mohou podávat žádost prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK do 4. října 2022 do 9:00.

Se zahájením výstavby nového parkovacího domu, který zvýší komfort pro pacienty, návštěvníky a zaměstnance nemocnice, kraj počítá v roce 2024. Současná výše této investice je 190 milionů korun. Aktuálně má trutnovská nemocnice k dispozici 120 parkovacích míst.

„Kromě záměru výstavby nového parkovacího domu již v trutnovské nemocnici budujeme nový pavilon oddělení klinické biochemie za 129 milionů korun, který bude hotov začátkem roku 2024. Průběžně ale investujeme do rozvoje všech krajských nemocnic. V rychnovské již začaly stavební přípravy na modernizaci a přístavbu stávajícího multioborového pavilonu, ve Dvoře Králové do příštího léta doplní stávající budovu laboratoří nástavba se dvěma operačními sály zhruba za 63 milionů korun a v jičínské nemocnici stavíme celou budovu pro onkologii, hematologii a laboratoře. V Oblastní nemocnici Náchod jsme v červnu letošního roku zprovoznili nový parkovací dům za 47 milionů korun. Chceme tak zajistit špičkovou a dostupnou péči pro pacienty,“ zhodnotil investice do krajského zdravotnictví hejtman Martin Červíček.