Praha – Celková spotřeba potravin na jednoho obyvatele 793 kg v roce 2022 byla meziročně nižší o 32 kg a klesla zhruba na úroveň posledních předcovidových let. V porovnání s rokem 2021 se spotřebovalo méně mléka a mléčných výrobků, masa, vajec, tuků, brambor, ovoce i zeleniny. Vzrostla konzumace pečiva, rýže, luštěnin a také piva.

Pokles spotřeby potravin v roce 2022 na obyvatele, kalkulovaný bilanční metodou v naturálních jednotkách, dokládá omezování výdajů domácností v reakci na propad reálných výdělků i v oblasti tzv. „nezbytných statků“. „Změny ve spotřebě jednotlivých druhů potravin vypovídají o snaze domácností šetřit úpravou jídelníčku. Jako pozitivní na celé situaci můžeme hodnotit častější nakupování s rozmyslem, tedy omezení zbytečného plýtvání s potravinami,“ říká Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Spotřeba mléka a mléčných výrobků v hodnotě mléka v roce 2022 meziročně klesla o 16,0 kg na 246,9 kg na obyvatele. K největšímu propadu o 1,5 kg na obyvatele došlo u ostatních mléčných výrobků (jogurty, podmáslí apod.), sýrů se zkonzumovalo méně o 0,6 kg. Naopak o 0,3 kg vzrostla spotřeba tvarohu. Samotná spotřeba konzumního mléka, která vykazuje z dlouhodobého pohledu sestupný trend, meziročně vzrostla o 1,1 litru na 57,8 litru na obyvatele.

Po deseti letech se zastavil růst spotřeby masa, v meziročním srovnání šlo o snížení spotřeby z 86,0 kg na obyvatele na 82,9 kg, tj. o 3,1 kg. Spotřeba hovězího i vepřového klesla shodně o 0,6 kg, hovězího na 8,8 kg, vepřového na 43,9 kg, drůbežího o 1,7 kg na 28,1 kg.

Z převážně přílohových potravin byla vloni zaznamenána historicky nejvyšší spotřeba rýže na obyvatele, a to 9,0 kg, což odpovídá dvojnásobku hodnoty z roku 2010. Rekordní byla také spotřeba luštěnin 3,7 kg na obyvatele, tedy dvojnásobek konzumace obvyklé v první polovině 90. let. Naopak spotřeba těstovin 7,3 kg na obyvatele byla proti jejich nejvyšší hodnotě v roce 2018 nižší bezmála o kilogram.

Celková spotřeba ovoce v hodnotě čerstvého vloni dosáhla v průměru 87,4 kg na obyvatele. Nižší pokles spotřeby byl u ovoce mírného pásma, a to o 0,5 kg, na 50,6 kg na obyvatele. Jižního ovoce se spotřebovalo méně o 2,6 kg, celkem 36,8 kg. Výrazný meziroční pokles, a to o 9,3 kg, byl zaznamenán u spotřeby zeleniny. Na jednoho obyvatele jí připadlo celkem 87,4 kg.

U alkoholických nápojů došlo k meziročnímu nárůstu spotřeby o 6,3 litru, v přepočtu na čistý alkohol však šlo o stagnaci spotřeby (9,7 litru). Piva se vypilo v průměru 142,9 litru na obyvatele, proti předchozímu roku o 7,4 liru více.