4. 12. 2023
Industry 1761801 1280

Nebezpečným provozům vystavil krajský úřad stopku

Královéhradecký kraj se angažuje ve všech ekologických kauzách, které hýbou Hradcem Králové. Krajský úřad v režimu výkonu státní správy přispěl k uzavření čistírny odpadních vod v Březhradu, chemické čistírny v Kuklenách i dekontaminačního a recyklačního střediska DEKOS na Pražském předměstí.

Čistírnu v Březhradu není možné na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí provozovat. Tomu ovšem předcházelo jednání krajských úředníků. „Provozovatel usiloval o změnu integrovaného povolení, což krajský úřad zamítl. Provozovatel totiž neprokázal, že stav zařízení je v řádném stavu, který by vyloučil možnost ohrožení bezpečnosti osob, majetku, životního prostředí a dalších chráněných zájmů. Zařízení ale nikdy nebylo uvedeno do plánovaného provozu, takže odtud žádné nebezpečí nehrozí,“ říká náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek odpovědný za oblast životního prostředí.

Zamítavé stanovisko k žádosti provozovatele vydal krajský úřad v listopadu roku 2018. V následujícím roce rozhodla inspekce o zastavení provozu. Provozovatel nadále usiluje o změnu integrovaného povolení, ale krajský úřad řízení zastavil pro nedoplnění žádosti.

Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu se dlouhodobě zabývá i druhým zařízením téhož provozovatele na území Hradce Králové – chemickou čistírnou odpadních vod a odpadů v Kuklenách. V tomto týdnu rozhodl, že záměr nakládat v této lokalitě s nebezpečnými látkami bude podroben celému procesu EIA. Bez výstupů z tohoto procesu nelze vydat ani změnu integrovaného povolení, o níž provozovatel usiloval. Jelikož ten koncem loňského roku oznámil ukončení činnosti v provozovně, bude nutné z čistírny odvézt množství nebezpečných látek.

V současnosti nelze provozovat ani Dekontaminační a recyklační středisko DEKOS na hradeckém Pražském Předměstí, protože krajský úřad v prosinci 2019 rozhodl o zastavení provozu. Toto rozhodnutí potvrdilo v březnu 2020 Ministerstvo životního prostředí ČR.

„Na základě rozhodnutí krajského úřadu měl provozovatel zahájit odvoz nebezpečného odpadu v rozsahu nejméně 400 tun měsíčně. Provozovatel svou povinnost nesplnil, a tak krajský úřad rozhodl o uzavření provozu. V současnosti se v zařízení nachází ještě dva a půl tisíce tun nebezpečných odpadů,“ dodává náměstek Pavel Bělobrádek.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje bude nadále vynucovat dodržování zákonů v oblasti ochrany životního prostředí, jakož i v dalších oblastech své působnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Service 428541 1280 Previous post Centrum pro digitální inovace pomůže firmám v regionu být konkurenceschopnější
Collage Next post V přípravě s Chrudimí padlo pět branek