22. 4. 2024
7082

Naděje pro rizikovou skupinu s onemocněním COVID-19

V rámci boje se současnou epidemií přináší Oblastní nemocnice Náchod, a.s., do našeho regionu nový léčebný postup pro rizikovou skupinu našich spoluobčanů. Za tímto účelem zřídila od středy 24. února Stacionář COVID-19, který je určen pro pacienty s mírným průběhem tohoto onemocnění, u kterých však hrozí vysoké riziko progrese do závažné formy.

Úzká skupina vysoce rizikových pacientů bude léčena podáváním rekonvalescentní plazmy nebo jiných nově vyvinutých léčivých přípravků obsahujících specifické protilátky proti COVID-19. Novou léčbu je možné podat pouze v časné fázi onemocnění COVID-19! Proto je zcela zásadní, aby v případě jakéhokoliv podezření na toto onemocnění se rizikový člověk bezodkladně podrobil testu – antigennímu nebo PCR. Léčba musí být zahájena nejpozději 7. den od prvních klinických příznaků a zároveň nejpozději 3. den od pozitivního výsledku testu.

Pacient musí splnit alespoň jedno z následujících kritérií:

  • je po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně
  • podstupuje léčbu snižující imunitu
  • má akutní onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění (s výjimkou pacientů s paliativní léčbou)
  • má plicní hypertenzi
  • je dialyzovaným pacientem
  • BMI má vyšší než 40 (BMI = hmotnost dělená součinem výška krát výška)
  • trpí chronickou obstrukční chorobou v pokročilejším stádiu bez nutnosti kyslíkové podpory
  • trpí zvýšenou srážlivostí krve a již prodělal trombózu nebo embolii

V případě, že splňujete alespoň jedno z uvedených kritérií a podrobili jste se testu na COVID-19 s pozitivním výsledkem, kontaktujte bezodkladně svého praktického lékaře, který se spojí s lékařem nemocnice a domluví vše potřebné.

Podání rekonvalescentní plazmy nebo léčivého prostředku obsahujícího specifické protilátky je jednorázové. Celkový pobyt ve stacionáři trvá 3 až 5 hodin. Na začátku pobytu bude pacientovi provedeno základní vyšetření na hladinu protilátek proti COVID-19. K dalším krokům se přistupuje pouze tehdy, pokud se přítomnost protilátek u pacienta neprokáže. Následuje krátké vyšetření lékařem, zavedení periferního žilního katetru, v případě podání rekonvalescentní plazmy odběr krve pro zjištění krevní skupiny a následné podání léčivého prostředku. Pacient si s sebou může vzít občerstvení. Vzhledem k infekčnímu prostředí nemůže být spolu s pacientem přítomen ve stacionáři doprovod.

Stacionář COVID-19 se nachází v dolním areálu náchodské nemocnice v nově vybudovaném pavilonu „J”. Při pohledu z příjezdové silnice do areálu od pavilonu „L” (stravovací pavilon, občerstvení) se jedná o pravou část nové budovy. Do této budovy je jediný vstup z pravého boku. Vstup bude označen a trasa k němu také. 

Možnosti léčby jsou limitované dostupností a objemem léčivých prostředků.

zdroj: http://www.mestonachod.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Coffee 2389955 1280 Previous post Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
Collage (1) Next post Votroci vyhráli proti béčku Sparty 2:0