V Česku je nedostatek odborníků, kteří umějí pomoci rodinám s vážně nemocnými dětmi v jejich nejtěžším období. V Nadaci rodiny Vlčkových to chceme pomoci změnit. Přejeme si, aby mladí lidé získávali zkušenosti v zahraničí a pomáhali díky nim rozvíjet dětskou paliativní péči v Česku.

Proto Nadace vypsala první stipendijní program pro studenty a mladé profesionály – lékaře, sestry, sociální pracovníky, psychology, kaplany, speciální pedagogy a další profese, které jsou relevantní pro dětskou paliativní péči.

Rozdělí jim teď 3 500 000 korun. Na stáže, studium, diplomové a disertační práce v zahraničí. A na to, aby mohli výsledné znalosti uplatnit v Česku a pomáhat tu potřebným rodinám zlepšovat život. Zájemci se mohou hlásit do konce března. Jsme připraveni do jejich odborného rozvoje investovat více a budeme to dělat dlouhodobě.

Kompletní informace o stipendijním programu: https://nrv.org/…/grantova-vyzva-nadace-rodiny-vlckovych/.