Dnes odpoledne se pro veřejnost otevřelo dětské dopravní hřiště v Bělovsi. Největší investice města Náchoda v letošním roce, jejíž stavba byla zahájena v září loňského roku, zahrnuje novostavbu provozní budovy, nové oplocení, venkovní mobiliář a zpevněné plochy a zcela nový pumptrack.

Slavnostně hřiště otevřeli představitelé města společně se všemi, kteří se na realizaci modernizace podíleli (podrobně viz níže). Během celého odpoledne si veřejnost mohla prohlédnout vnitřní prostory budovy, která zázemí pro dopravní výuku posouvá o velký kus dopředu, nechyběla exhibice Petra Krause, trojnásobného mistra světa a pětinásobného mistra republiky v biketrialu a Zdeňka Peška, opékání buřtů na novém venkovním ohništi a bohatý program pro děti pod taktovkou Déčka.

Za zmínku stojí, že svou rozlohou je dětské dopravní hřiště v Náchodě největším v Královéhradeckém kraji a pumptracková dráha jednou z největších v ČR.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

 Provozní budova:

 • projektant: INS spol. s.r.o., Náchod
 • zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
 • technický dozor stavby: p. Michal Novák
 • cena: 23.264.848,73 Kč
 • realizace: září 2020–24. 9. 2021

Provozní budova je moderní novostavbou, která nahradila nevyhovující zázemí, které bylo pouze z mobilních buněk. Stavba bude sloužit k dopravní výuce pro širokou spádovou oblast Náchodska. Dětské dopravní hřiště využívají mimo rodin s dětmi také základní školy ze širokého okolí.

V přízemí se nacházejí učebny, sociální zázemí, kanceláře, sklad kol a dílna pro jejich údržbu a opravy. Dále je připravena část pro občerstvení, která bude během zimního období dovybavena a otevřena pro veřejnost. V prvním patře se nacházejí školící místnosti a skladové prostory. Nad objektem je terasa s výhledem na celý areál dětského dopravního hřiště. 

foto: Městský úřad Náchod

Oplocení, venkovní mobiliář a zpevněné plochy:

 • zhotovitel: SILVAGRO s.r.o., Zábrodí  
 • cena: 4.033.333,33 Kč
 • realizace: 19. 7. 2021–30. 9. 2021

Celý areál byl uzavřen novým plotem, včetně nových sloupků, který nahradil již dožité, původní oplocení. Nechybí ani nové herní prvky pro děti s předpisovými dopadovými plochami, nové pískoviště, ohniště a stojany na kola. Asfaltové komunikace byly opraveny a doplněny.

Pumptrack:

 • zhotovitel: SILVAGRO s.r.o., Zábrodí
 • projektant: INS ATELIER Náchod, úpravy projektové dokumentace a detaily zpracoval pan Ondřej Hoigr, který má bohaté zkušenosti s výstavbou cyklotrailů
 • cena: 2.776.950 Kč
 • doba realizace: srpen 2021–27. 9. 2021

Plocha sportoviště pro pumtrack je 2.000 m2, délka dráhy 338 m se zpevněnou pojezdovou asfaltovou plochou, která činí celkem 790 m2.  

foto: Městský úřad Náchod

Pumptrack je uzavřený, uměle vytvořený okruh tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat, nebo dokonce zvyšovat rychlost pumpováním. Je to výborný prostředek pro zábavu nebo zdokonalování technických i jízdních dovedností na kole. Do pohybu se zapojuje celé tělo a zábavnou formou tak dochází ke zlepšování fyzické kondice. Pumptrack je navržen tak, aby byl hlavně zábavný a zároveň bezpečný pro všechny typy bikerů. Lze používat jakékoliv kolo ať už k tomu určené – MTB, BMX, ale pro vyzkoušení lze využít i kolo trekové nebo odrážedlo, stejně tak koloběžku nebo brusle. 

Poděkování patří:

 • zhotovitelům a projektantům – Průmstav Náchod, s.r.o., SILVAGRO s.r.o., Zábrodí, INS  spol. s.r.o., Náchod, INS ATELIER Náchod
 • Michalu Novákovi – technický dozor stavby
 • Ondřeji Hoigrovi – odborná konzultace a stavba pumtrackové dráhy
 • pracovníkům odboru investic a rozvoje města MěÚ Náchod
 • Petru Krausovi a Zdeňku Peškovi a týmu zkušených jezdců za ukázku
 • Řeznictví a uzenářství Vítek, Náchod, za vuřty k opékání
 • Hasičům Běloves za zajištění občerstvení
 • BESIP
 • lektorům dopravní výuky – Ucimseridit.cz s.r.o., Jaroměř
 • Policii ČR, DI Náchod
 • Městské policii Náchod
 • SVČ Déčko Náchod
 • Spolku šlapacích moskvičů Náchod
 • pracovníkům odboru kultury, sportu a cestovního ruchu MěÚ Náchod
 • Martině Adamů za moderaci

                                                               a všem, kteří přišli a užili si odpoledne plné sportu a zábavy!

Podrobné informace o provozu na dětském dopravním hřišti v Bělovsi najdete nově na www.ddhnachod.cz.