Náchod – V sobotu 15. června slavnostně zahájilo Muzeum Náchodska výstavu “Náchod 1254,” která návštěvníky zavede do nejstarších dějin města v období středověku. Vernisáž proběhla za účasti významných osobností, včetně hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové, zástupců vedení města Náchoda a široké veřejnosti.

Výstava je rozdělena do tří tematických částí. První část nabízí návštěvníkům pohled na středověké město a jeho postupný vývoj. K tomu je využita audiovizuální projekce, která je promítaná na trojrozměrný model náchodského údolí, čímž poskytuje ucelený obraz o tehdejší podobě města.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Druhá část výstavy se zaměřuje na postavu rytíře Hrona, zakladatele města, a předměty spojené s přesunem původní osady na místo dnešního centra Náchoda. Návštěvníci se tak mohou blíže seznámit s klíčovými momenty v historii města.

Nachod 1254 Vernisaz 09

Poslední část výstavy prezentuje významnou kupeckou stezku, která vedla skrze Náchod z Prahy do Krakova. Tato stezka byla v minulosti důležitým obchodním spojem a významně přispěla k rozvoji města. Kromě vizuálních projekcí a kulis dotvářejících atmosféru středověku, výstava nabízí i možnost vyzkoušet si dobové oděvy, mučící nástroje a vyrazit si pamětní brakteát – jednostrannou minci z období vlády Václava I.

Výstava “Náchod 1254” je k vidění v Broučkově domě na Masarykově náměstí v Náchodě až do 12. ledna 2025 v rámci běžné otevírací doby. Pro více informací navštivte webové stránky muzea.

Nachod 1254 Vernisaz 07