Královéhradecko – I letos na podzim vysadí MAS Stolové hory ovocnou alej starých ovocných odrůd. V sobotu dopoledne 12. listopadu se můžete přidat ke komunitní výsadbě stromů Aleje Ostašinka. Švestky, jabloně, třešně, hrušně a jeřáby budou dobrovolníci sázet u polní cesty pod Ostašem, která se nachází mezi Žďárem nad Metují a Českou Metují.

Zachovat tradice, chránit krajinu před erozí, ukázat dětem, jak se sází strom nebo nabídnout turistům občerstvení při procházce krajinou. To jsou cíle MAS Stolové hory, kterých chce dosáhnout při výsadbě aleje pod Ostašem. Kvůli tomu se MAS spojila se ZD Ostaš, které dané pozemky obhospodařuje a část jich i vlastní. Na jaře společně podaly žádost o finanční grant, ovšem srpnový verdikt byl zamítavý. Proto MAS oslovila obec Žďár nad Metují, zda na výsadbu nepřispěje. Po jejich příslibu byly osloveny i různé firmy z Policka. Na výsadbu aleje tak finančně přispěly i Kvíčerovská pekárna, Grim a synové, Hauk, MT Střechy a Viridium.cz.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Zatím alej není vysázená, ale už má své jméno. To mohl navrhnout každý v průběhu léta na facebookovém profilu MAS Stolové hory. Nakonec zvítězil návrh od paní Květy Jirmanové, a to Alej Ostašinka.

foto: Honza Bartoň

Výsadba proběhne v polích pod Ostašem mezi Žďárem nad Metují a Českou Metují. Na místo dorazíte, pokud cestou ze Žďáru nad Metují před viaduktem uhnete doprava a půjdete po panelové cestě. Na místo můžete dojet i automobilem. Pro dobrovolníky, kteří v sobotu 12. listopadu před desátou hodinou dorazí, bude před prací připraveno vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Žďár nad Metují. Poté arborista Jakub Hrůša popíše a názorně předvede, jak stromy sázet. Máte-li v plánu přiložit ruku k dílu, vezměte s sebou prosím vhodné nářadí, jako je lopata nebo nůžky na pletivo. Pro malé i velké pomocníky bude nachystán guláš a další občerstvení. Akce se koná za každého počasí.

Další informace se dozíte zde.