22. 4. 2024
246729271 4691679974216990 3992058368603359655 N

Na úpické hvězdárně má vzniknout nové návštěvnické centrum

Královéhradecký kraj – Moderní návštěvnické a odborné pozorovací astronomické centrum má do jednoho roku vzniknout na Hvězdárně v Úpici. Soustředění většiny astronomických pozorovacích výstupů do jednoho místa povede k větší atraktivitě pro návštěvníky. Centrum za zhruba čtyři miliony korun má najít místo v objektu slunečního domku. Financování projektu musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.

„Návštěvník bude přítomný skutečnému vědeckému výzkumu. V pozorovací místnosti budou zejména výstupy ze slunečních, ale také z nočních pozorování, včetně záznamů z celooblohových kamer a dalších měření. Její součástí bude i meteorologické a seismické stanoviště. Ve vedlejší místnosti ho pracovníci seznámí s principy zpracování získaných dat a jejich archivace,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury.

„O propojení odborných astronomických pozorování a náhledu laické veřejnosti na problematiku astronomie a přírodních věd se naše hvězdárna snaží v podstatě již od svého založení v roce 1959. Vybudování takovéhoto centra bude pomyslným vyvrcholením nejen našich snah, ale i naplněním myšlenky zakladatele hvězdárny Vladimíra Mlejnka. Ten ve svých pamětech uvádí krásnou větu, datovanou do doby vzniku hvězdárny: ‚A začali jsme sloužit vědě a lidu. Nebo spíš naopak.’ A to je výzva, které se držíme dodnes,“ doplňuje ředitel hvězdárny Marcel Bělík.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Žádost o dotační podporu předložená do výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech získala příslib poskytnutí dotace. Součástí další fáze přípravy projektu je zajištění dodavatelů.

Celkové náklady projektu se odhadují na čtyři miliony korun včetně DPH, přičemž dotace by mohla dosáhnout půl druhého milionu. Přesná cena vzejde z výběrového řízení. Stavební práce by měly začít v září a skončit na jaře 2023.

Financování projektu musí ještě schválit Zastupitelstvo Královéhradeckého na svém zasedání 20. června.

Hvězdárna v Úpici je specializovanou kulturně-osvětovou a vzdělávací organizací přírodovědného charakteru. Jejím základním posláním je seznamovat širokou veřejnost s poznatky v astronomii a příbuzných přírodních i technických vědách, podílet se na vědeckovýzkumných pracích, obzvláště ve vztahu ke Slunci a Zemi a jejímu prostředí, a tak přispívat ke zvyšování celkové kulturní a vzdělanostní úrovně. Hvězdárna v Úpici je pro veřejnost otevřena téměř nepřetržitě od pondělního odpoledne do nedělního poledne.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

05 Previous post V krajské metropoli je k vidění Legiovlak
Tlapikarna 2 Next post Náchodské Déčko má novou „tlapíkárnu“