Královéhradecký kraj získal na proměnu Vrbenského kasáren v Hradci Králové dotaci z Národního plánu obnovy (NPO) ve výši 55 milionů korun z výzvy určené na rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Tyto finanční prostředky pokryjí stavební úpravy a vybavení prostor budoucího kulturního a kreativního centra, které vznikne v části bývalého vojenského objektu Vrbenského kasáren v centru krajského města.

„Tato výzva z Národního plánu obnovy je jen jedním z několika finančních zdrojů, které by měly celkovou proměnu této budovy pokrýt. Zásadní část prostředků na tuto investici chceme získat také z dalších evropských programů. Ve Vrbenského kasárnách chceme vybudovat unikátní kulturně kreativní centrum, které bude z regionálního i nadregionálního pohledu výjimečné,“ shrnuje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a sociální oblast.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Kromě peněz z výzvy na kulturní a kreativní centra NPO chce Královéhradecký kraj získat peníze na obnovu kasáren z dalších čtyř finančních zdrojů. Požádá o ně ve dvou výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). O první část ve výši 25,8 milionu korun už kraj prostřednictvím Centra investic, rozvoje a inovací požádal loni v říjnu a tyto finanční prostředky by měly pokrýt vybudování archeologické expozice. O další část peněz z IROP bude kraj žádat letos na jaře a celkově se bude jednat o bezmála 180 milionů korun.

„Největší část finanční podpory pak chceme získat z výzvy NPO určené na revitalizaci brownfieldů. Podání žádosti nyní připravujeme. Z tohoto zdroje bychom mohli získat prostředky zejména na energeticky účinnou revitalizaci objektu,“ doplnila náměstkyně Martina Berdychová.

Kreativní centrum nebude určeno jen pro odborníky, ale po přestavbě prostor ve Vrbenského kasárnách také pro nejširší veřejnost formou expozic, vzdělávacích a zážitkových kurzů, workshopů a podobných akcí. Bude působit pod správou a odborným vedením krajského Muzea východních Čech v Hradci Králové.