Hradec Králové – Návštěvníci koupaliště Flošna se dočkají nového sociálního zařízení. Díky úspěšné letní sezoně je možné převést z rozpočtu Správy nemovitostí Hradec Králové do rozpočtu města částku ve výši dva miliony korun. Z ní bude v příštím roce financována projektová dokumentace, zbývající část peněz se využije na samotnou stavbu sociálního zařízení. Nové zázemí by mohlo návštěvníkům sloužit nejdříve v roce 2025.

Při slunečných dnech navštíví koupaliště Flošna v letních měsících až čtyři tisíce návštěvníků denně a stávající počet toalet již není dostačující. „Toalety jsou k dispozici v hlavní budově areálu v blízkosti tobogánů, což je zejména pro rodiny s malými dětmi nepřiměřeně daleko. Tito návštěvníci využívají dvě toalety v altánu, kde se tvoří fronty, velmi těžko se zde udržuje pořádek a počet toalet je absolutně nedostatečný,“ říká náměstek Pavel Vrbický, odpovědný za Správu nemovitostí Hradec Králové.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Nové sociální zařízení, na které bude v příštím roce vypracována projektová dokumentace, má mít podobu dřevěné stavby umístěné na travnaté ploše směrem k volejbalovému hřišti. „Uvažovaná kapacita zařízení je minimálně deset toalet pro ženy, pět toalet pro muže a pět pisoárů. Ohřev vody do umyvadel bude zajištěn solárními panely,“ doplňuje náměstek Vrbický. Projekt a částečně i stavba, budou hrazeny z částky dva miliony korun, které se převedou do městské kasy z rozpočtu příspěvkové organizace. Ta zajistí v závislosti na výsledcích příští letní sezony, finanční dokrytí výstavby objektu ze svého rozpočtu. Nové zařízení by mohli návštěvníci využívat nejdříve v roce 2025.