23. 5. 2024
Muzeum Eliscino Nabrezi 465

Muzeum Východních Čech zve na prázdninový program

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové si připravilo na červenec a srpen pravidelné komentované prohlídky, které budou vždy zakončené na vyhlídkové terase. Dále je připraven cyklus exkluzivních komentovaných prohlídek vybraných budov navržených v Hradci Králové architektem Janem Kotěrou. Od poloviny července bude otevřena výstava KOMenský v KOMiksu, která doplní stávající čtyři výstavy. 

“Chceme upozornit, že otevřeno u nás bude také ve sváteční dny 5. a 6. července vždy od 10.00 do 18.00 hodin. Kavárna však bude otevřena pouze v úterý.,” říká mluvčí muzea Lucie Peterková.

VÝSTAVY

KOMenský v KOMiksu: Kreslený život „Učitele národů“

Od 16. července 2021

Jedinečná výstava, která komiksovým způsobem představuje životní příběh a dílo J. A. Komenského (1592-1670). Objevně zpřístupňuje historické události vztahující se k životu i dílu Učitele národů, představuje jeho potomky, soutěž Zlatý Amos a další události, o kterých by se Komenskému nemohlo v té době ani zdát. Komiksové zpracování života a díla J. A. Komenského zdaleka není určeno jen dětem a mladé generaci.

Výstava KOMenský v KOMiksu je zapůjčena od Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Vznikla ve spolupráci s UNESCO a je součástí programu Národních oslav J. A. Komenského, které se konají mezi lety 2020-2022, kdy si připomínáme 350. výročí úmrtí Učitele národů (2020) a 430. výročí jeho narození (2022).

Rudolf II. – Umění pro císaře

Do 7. listopadu 2021

Výstava sezóny představí návštěvníkům mistrovské práce dvorních umělců císaře Rudolfa II.  Pro výstavu je zapůjčen soubor výtvarných děl ze soukromých sbírek. Veřejnost může obdivovat běžně nepřístupná díla Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries, a také soubor grafických listů a kreseb, včetně několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s dobou vlády císaře Rudolfa II. Zvláštním bonusem v rámci výstavy je zápůjčka významného portrétu Rudolfa II. od Lucase van Valckenborch z doby před rokem 1585, zakoupený v roce 2012 do knížecích lichtenštejnských sbírek ve Vídni/Vaduzu.

Císař umění / Štech / Sedlo / Franta /Anders

do 6. listopadu 2021

Výstava je věnovaná umění neopakovatelné epochy vlády císaře Rudolfa II, Habsburského a ve svém jádru obsahuje vybraná díla od čtyř současných českých autorů, jmenovitě od Adama Štecha, Kláry Sedlo, Romana Franty a Jiřího Anderse. Koncepčně i tematicky navazuje na výstavu sezony Rudolf II. Umění pro císaře. Vytváří tak dialog, prostor otázek a pohledů, nabízí nová řešení problému a ukazuje, že jazyk umění se živě prolíná časovou linkou a nestárne.

Poklady spolupráce

do 5. září 2021

Výstava představuje archeologické nálezy od spolupracovníků muzea, které byly zaevidovány do roku 2019. K vidění jsou nejen nálezy kovové, ale také keramika a kamenné nástroje nalezené při povrchovém sběru. Předměty časově pokrývají všechny epochy historie Královéhradeckého kraje od počátků lidské přítomnosti ve starší době kamenné po novověk. Ve výběru nechybí šperky, součásti oděvů, nástroje, zbraně nebo nálezy mincí, a to jak samostatné, tak i v hromadných souborech – depotech. Návštěvník se dozví, co všechno dokáže moderní věda z předmětů vyčíst, pokud byly při nálezu zachovány veškeré nálezové okolnosti.

Pražský groš – příběh nejslavnější mince

Prodlouženo do 29. srpna 2021

Pražské groše můžeme bez nadsázky označit za nejslavnější peníze českých dějin. I lidé, kteří se
o historii nezajímají, zpravidla někdy o těchto mincích slyšeli. Jejich vznik je spojen s reformou Václava II. z roku 1300 a následně byly s určitými přestávkami raženy po dobu takřka dvou a půl století. Díky své kvalitě si našly cestu do oběživa téměř celé Evropy. Jestliže dnes vidíme snahy o jednotnou evropskou měnu, tak svého času se do podobné role dostaly právě pražské groše. Ukázat jejich „příběh“ si klade za cíl aktuální výstava, na níž je kromě jiných mincí prezentováno hned několik cenných hromadných mincovních depotů.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BUDOVY

Neděle 4., 11., 18. a 25. července 2021 / od 15.30 hodin / jednotné vstupné 150 Kč

              1., 8., 15., 22. a 29. srpna 2021 / od 15.30 hodin / jednotné vstupné 150 Kč

Středy 7., 14., 21 a 28. července 2021 / od 15.30 hodin / jednotné vstupné 150 Kč

             4., 11., 18. a 25. srpna 2021 / od 15.30 hodin / jednotné vstupné 150 Kč

Návštěvnický okruh: Střešní terasa s vyhlídkou na město HK a komentovanou prohlídkou vybraných interiérů budovy muzea pro maximálně 7 osob. Skupinu musí tvořit minimálně 4 osoby. Délka prohlídky je 45 – 60 minut. Návštěva terasy není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí. Rezervace na www.muzeumhk.cz.

AKCE

KOTĚRŮV HRADEC KRÁLOVÉ

13. a 18. července, 31. srpna a 7. září / od 10.30 hodin / KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BUDOV s rezervací / vstupné 250 Kč

O prázdninách startuje cyklus exkluzivních komentovaných prohlídek vybraných budov navržených
v Hradci Králové architektem Janem Kotěrou. Muzeum východních Čech těmito prohlídkami připomíná 150. výročí narození tohoto architekta. Své brány otevře a návštěvníky vpustí jak první hradecká stavba Jana Kotěry – Okresní dům – tak samozřejmě i jeho místní stavba nejhodnotnější – Muzeum východních Čech v Hradci Králové. O svůj díl pozornosti však nepřijdou ani další architektovy realizace ve městě. Za dobrého počasí bude prohlídka zakončena na vyhlídkové terase Muzea východních Čech.
Z kapacitních důvodů je počet návštěvníků omezen. Místo na prohlídce je nutné předem rezervovat na www.muzeumhk.cz. Délka prohlídky 90 – 120 minut.

NÁVŠTĚVA U CÍSAŘE –  PRO RODINY S DĚTMI

16. července 2021 / od 16.00 hodin / Komentovaná prohlídka s rezervací / Vstupné děti 70,- Kč, dospělí 90 Kč

Čeká na vás krátká komentovaná prohlídka výstavy Rudolf II. Umění pro císaře doprovázená didaktickými aktivitami a interaktivním programem v kunstkomoře Rudolfa II. Tam si prohlédnete kopie starých map plné bájných živočichů, z nichž některé možná naleznete i v kabinetních skříních, které v kunstkomoře stojí. Neochudíme vás ani o alchymistickou laboratoř, ve které budou pod dohledem muzejních edukátorů probíhat bezpečné, přesto efektní pokusy.

Z kapacitních důvodů je počet návštěvníků omezen. Na prohlídku je nutné se předem přihlásit na www.muzeumhk.cz. Program je vhodný pro děti od 10 let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Společné Foto Všech Oceněných Previous post Zlatý erb má vítěze letošního ročníku
Gayeorovy Kasárny (18) Next post V Gayerových kasárnách skončily stavební práce za 270 milionů korun