Rok 2022 přinese nové výstavy, vznik digitální interaktivní verze expozice Cesty města určené pro žáky základních a studenty středních škol či  vznik projektové dokumentace k nové expozici Muzea války 1866.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové (MVČ HK) realizovalo v roce 2021 celkem 8  výstav. Ve zkrácené sezóně muzeum na Eliščině nábřeží navštívilo 11.042 osob, což je  zhruba o tři a půl tisíce lidí méně než v předchozím roce, ale důvodem nižší návštěvnosti bylo hlavně uzavření muzea v prvních pěti měsících roku a četná protipandemická opatření omezující některé akce.

V prosinci 2021 byl zahájen provoz stálé expozice Cesty města věnované historii Hradce Králové.

Vyšší sezónní návštěvnost však zaznamenalo Muzeum války 1866 na Chlumu. V letošním roce ho navštívilo 5061 návštěvníků, vrcholem návštěvnosti byl tradičně červenec.

Edukační oddělení připravilo pro žáky mateřských, základních a středních škol celkem 58 vzdělávacích programů a zrealizovalo také 8 veřejných akcí pro rodiny s dětmi v historické budově na Eliščině nábřeží a 18 vzdělávacích programů a 1 veřejnou akci pro rodiny s dětmi v Muzeu války 1866.

Obě muzea zahájila v květnu 2021 nejprve víkendový provoz a do standardního režimu pak vstoupila 28. května 2021.

Virtuální výstavní a návštěvnické produkty

Muzeum v roce 2021 pokračovalo také v produkci virtuálních výstavních produktů, které doplňují nabídku programů v on-line prostředí. Mezi poutavé tituly například patřila virtuální mapa s příběhem Zakladatel moderního muzea, věnovaná Ludvíku Domečkovi, jedné z nejvýraznějších osobností české muzeologie. Neméně poutavá je pak virtuální přednáška Archeologie válečných konfliktů 19. století seznamující posluchače s vybranými výsledky archeologických výzkumů různých pozůstatků bitevních střetů na konkrétních lokalitách válečných konfliktů v Evropě a USA. Virtuální exkurze Výprava do kraje dinosaurů mapuje východočeské druhohorní pouště v období triasu, přibližně 215 milionů let zpátky v čase, a to v oblasti Náchodska. Poslední virtuální exkurzí roku 2021 je pak připomenutí 150. výročí narození architekta Jana Kotěry.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Kvůli vládním opatřením, která zabránila v uspořádání tradičního Muzejního adventního trhu tak muzeum opět připravilo jeho virtuální verzi. Letos však hlavně pro podporu tradičních řemeslných výrobců, kterým byla znemožněna prezentace na adventních trzích.

Jako takzvané Regionální odborné pracoviště pro tradiční lidovou kulturu pro Královéhradecký kraj jsme se také rozhodli upozornit čelní představitele vlády na nekoncepčnost některých pandemických opatření, která přímo popírají ochranu tohoto cenného nehmotného kulturního dědictví.

Publikační a výzkumná činnost

V roce 2021 vydalo MVČ HK publikace:

  • Rudolf II. Umění pro císaře – dvojjazyčný katalog představuje čtenářům mistrovské práce dvorních umělců císaře Rudolfa II., které byly součástí výstavy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové nesoucí stejný název. Jedná se o soubor běžně nepřístupných výtvarných děl B. Sprangera, H. von Aachen, J. Heintze st., P. Stevense, D. de Quade van Ravesteyn, M. Gundelacha, A. de Vriese. Dále kniha představuje soubor grafických listů a kreseb, včetně několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s rudolfínskou dobou. Zmíněná umělecká díla pochází především ze soukromých sbírek. V historii se veřejnost s rudolfínským uměním setkávala zřídka. V 90. letech minulého století bylo komplexněji představeno na velké výstavě v Praze, doplněné obsáhlým katalogem. Nově připravený materiál rozšiřuje badatelské poznatky z posledních let a dosud málo viděný fond rudolfínského umění představuje v evropském kontextu. Publikace vznikla za podpory Skupiny ČEZ.
  • V pevnosti – reedice čtenáři takřka nedostupného spisu Ignáta Herrmanna, která vyšla po 85 letech od svého prvního vydání. Nejedná se však jen o prostou reedici. Autoři k ní přistupovali kriticky a prostřednictvím množství fotografií, historických pohlednic a vyobrazení ji zatraktivnili a zpřístupnili čtenářům tak, aby pro ně byla četba zajímavá a snáze si popisované události a situace mohli představit. Zároveň publikaci obohatili o odborné studie věnující se životu, rodině a dílu Ignáta Herrmanna, jeho pozůstalosti, kterou Muzeum východních Čech v Hradci Králové získalo jako jednu ze svých nejvýznamnějších akvizic v roce 1936, a také dobovému kontextu událostí, jež zmiňuje.

Činnost Muzea východních Čech v Hradci Králové, to však zdaleka není jen výstavnictví. Jedná se o vědeckovýzkumnou organizaci, jejíž vědci a experti v roce 2021 publikovali desítky vědeckých knih, studií a článků, expertních posudků atd. Muzeum samo vydává tři vědecké časopisy.

Významná byla v roce 2021 role muzea v oblasti archeologické památkové péče. Hradecké krajské muzeum také pro celý Královéhradecký kraj garantuje ve spolupráci s regionálními muzei systém spolupráce s dobrovolnými hledači detektorem kovů. Jedná se o pokračování unikátního projektu, realizovaného pouze ve dvou krajích ČR, jenž umožňuje tzv. detektorářům vykonávat svůj koníček, aniž by páchali trestnou činnost.

Mnoho úkolů plnilo muzeum i v rovině metodické pomoci ostatním muzeím v Královéhradeckém kraji, což také náleží mezi jeho klíčové úkoly celokrajského muzea, jednoho z největších v ČR.

Rok 2022

Do roku 2022 pak MVČ HK vstupuje s novou stálou expozicí o historii Hradce Králové Cesty města. Tu také do konce roku doplní interaktivní vzdělávací program Digitální brána do dějin, určený žákům a studentům základních a středních škol. Na financování připravované digitální interaktivní verze expozice se podílí Královéhradecký kraj vlastní investicí ve výši sedm milionů korun, zbytek je financován prostřednictvím evropských dotací ve výši zhruba 13 milionů korun.

V roce 2022 vznikne v rámci MVČ HK Krajské digitalizační pracoviště pro muzejnictví v Královéhradeckém kraji a současně také Centrum pro kreativní prezentaci kulturního dědictví Královéhradeckého kraje. Tato pracoviště budou sloužit pro rozvoj kulturních
a kreativních odvětví v regionu.

MVČ bude v roce 2022 pokračovat v přípravě  strategických investičních aktivit – Vrbenského kasárna, depozitární haly v Jaroměři – Na Ptákách a Řemeslná huť v Jaroměři.

Výstavy

Podle vedoucího návštěvnického oddělení muzea Stanislava Hrbatého je do roku 2022 naplánována opět zhruba desítka výstav: “Přírodovědné téma nabídne výstava „Spoušť plná života“, která připomene, že i silně narušená místa mohou být útočištěm pro ohrožené organismy. Hlavní myšlenkou této výstavy je, že těžební aktivity mohou za určitých okolností přírodě prospívat. Zaměříme se ale i na řemesla a oblíbená historická témata, zpracovávající události v našem regionu. To je případ chystané výstavy Četnické humoresky v Salonu republiky návštěvníky seznámí s reáliemi četnického sboru i zaostří na prvorepublikové hradecké četníky, jejichž osudy a případy inspirovaly dnes již legendární seriál České televize Četnické humoresky“, doplňuje Hrbatý. Výstava bude zahájena slavnostním odhalením přemístěné pamětní desky Josefu Arazímovi. Zároveň se uskuteční dynamická ukázka činnosti československého četnictva 30. let v ulicích Hradce Králové, exkurze pro VIP do prostor někdejší Arazímovy četnické pátrací stanice a vernisáž výstavy v MVČ.
           Ve výstavním plánu je např. také výstava věnovaná scénografii, dále východočeskému vojenskému letectví a nechybí ani tradiční říjnová výstava Houby živé jedlé a jedovaté.

 

Muzeum války 1866

V roce 2022 bude pokračovat započatá práce na projektu nové muzejní expozice včetně její virtuální nadstavby. Stavba je pak pánována na období 2023-2024. 2. července 2022 je plánována tradiční bitevní ukázka u příležitosti 156. výročí bitvy u Hradce Králové pořádaná Gardou města Hradce Králové.

Dalším připravovaným projektem je příprava pořadu “Prusko-rakouská válka ve filmu“, který by podle vedoucího Muzea války 1866 Jana Hrubeckého měl přiblížit velmi skromné pokusy zachytit prusko-rakouský konflikt na filmový pás: „Součástí komentovaného promítání také budou fragmenty hraných filmů, jejichž premiéry zhatil Srpen 1968, či amatérské filmové záběry bojiště u Hradce Králové z první republiky.“

Stěhování sbírek do Gayerových kasáren

Gayerova kasárna Muzeu východních Čech slouží od roku 1992 především jako sídlo archeologického, historického a přírodovědeckého oddělení s centrálními depozitáři. Dále jsou zde umístěny konzervátorské a restaurátorské dílny, digitalizační pracoviště a část servisního zázemí muzea. V červenci 2021 bylo spuštěno logisticky a organizačně velmi náročné stěhování pracovníků a sbírky muzea zpět do rekonstruovaných Gayerových kasáren. Během letních prázdnin byli kompletně přestěhováni pracovníci archeologického a historického oddělení z objektu na Malém náměstí. Po vybavení depozitářů moderními kompaktory bylo od října 2021 zahájeno stěhování sbírky muzea, která je dočasně uložena na řadě míst v republice – Čelákovice, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř-Josefov, Stěžery, HK-Pouchov či Všestary,“ doplňuje zástupce ředitele muzea Jaroslav Zámečník. Stěhování probíhá každý pracovní den a jeho plánované ukončení je v roce 2023.