25. 5. 2024
Muzeum Exteriér 017

Muzeum východních Čech v Hradci Králové se pro veřejnost otevře už 12. května 2020

Historická budova Muzea východních Čech v Hradci Králové se pro veřejnost otevře už 12. května 2020. Vedení největšího muzea v Královéhradeckém kraji k tomuto kroku přistupuje v návaznosti na obnovení volného pohybu osob.

Od tohoto data bude umožněn přístup také pro badatele z řad veřejnosti a pro návštěvníky společenskovědní knihovny a přírodovědecké knihovny MVČ. 25. května 2020 je pak plánováno otevření muzejní kavárny. Datum znovuotevření Muzea války 1866 na Chlumu pak bude závislé na termínu ukončení rekonstrukce vzduchotechniky a bude upřesněno dodatečně, což platí také pro zahájení provozu rozhledny a infocentra.

Znovuobnovení provozu Muzea východních Čech v Hradci Králové budou samozřejmě provázet zvýšená hygienická opatření. Návštěvníci budou povinni před vstupem do výstavních sálů použít dezinfekci rukou. Omezen také bude počet návštěvníků v jednotlivých sálech.

Prodloužena bude výstava „Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole“. Nově potrvá do 31. května, což je datum, které bylo definováno ještě před náhlým uzavřením muzea 13. března. Na návštěvníky také čeká ojedinělý soubor gotického a raně renesančního umění východních Čech – UPROSTŘED KORUNY ČESKÉ. Tato výstava bude k vidění pouze do původně stanoveného termínu 28. června 2020.

Beze změny pak bude pokračovat původní výstavní plán muzea na druhou polovinu roku 2020, který v dalších měsících počítá s výstavou pokladů ze sbírek muzeí Královéhradeckého kraje, výstavou k výročí Zdravotnické záchranné služby v Hradci Králové, která bude spojena s výstavou modelů sanitní techniky ze soukromé sbírky a velmi milou výstavou školních obrazů. Návštěvníci se také mohou těšit na výstavu středověkých mincí, výstavu vztahující se k osobnosti královéhradeckého biskupa Karla Otčenáška, výstavu o československé armádě ve 20. létech 20. století a na několik dalších menších výstav. „Zatímco první polovina roku se nesla ve vážném duchu reprezentovaném naprosto exkluzivní rozsáhlou výstavou Uprostřed Koruny České, jež je výsledkem dlouholeté vědecké práce, tak druhé pololetí roku 2020 bude výstavně velmi pestré“, uvádí Petr Grulich, ředitel muzea spolu s vedoucím výstavního oddělení Stanislavem Hrbatým.

Pracovníci Muzea východních Čech v době uzavření historické budovy připravili také unikátní virtuální programy a pořady, které budou dostupné na webu muzea i po znovuotevření muzea. „Muzeum východních Čech v Hradci Králové se množstvím a kvalitou digitálních produktů, které jsme v rekordním čase připravili pro naše návštěvníky, řadí mezi špičková muzea v naší zemi,“ uzavírá ředitel muzea Petr Grulich.

Virtuální výstavy na bázi 360°panoramatické prohlídky:

• „Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole“
• „Uprostřed Koruny české“ – je těsně před dokončením. Půjde o čtyři samostatné prohlídky.
Všechny interaktivní 360° panoramatické výstavy vznikají ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové.

Virtuální exkurze:

• „Přírodověda v roušce“ – zaměřená na přírodní zajímavosti z jarní „městské“ přírody.
• „Pravěké svatyně (?)“ – mapující 19 východočeských monumentálních konstrukcí z doby kamenné.
• „Zaniklé středověké kostely v Hradci Králové“ – interaktivní trasa představuje 14 zaniklých středověkých kostelů na území Hradce Králové. Exkurze vznikla ve spolupráci panem Janem Lorencem a sborem Schola Cantus Gregoriani a je doplněna také dobovou hudbou.
Těsně před dokončením jsou pak exkurze:
• „Peníze napříč staletími“ – mapuje proměny platidel na našem území, od svého vzniku v 10. století až do doby zcela nedávné.
• „Výlet za fosiliemi mladších prvohor aneb Když jsme byli na rovníku“ – krátká exkurze do světa dávno minulého vám ukáže rozmanitost tehdejšího života.

Přednášky:

• „Jarní houby na východě Čech“ – kurátorka mykologického fondu Bc. Tereza Tejklová představuje hojné i vzácné druhy jarních hub z východních Čech.
• „Hradečáci a jejich cestování v 1. polovině 20. století“ – přednáška ředitele muzea doc. Mgr. Petra Grulicha, Ph.D. posluchačům přiblíží poměry zejména v silniční, ale také v železniční a místní dopravě na Královéhradecku za první republiky.
V této sekci ještě přibudou další přednášky.

Audiopohádky:

• „Pohádky a bajky první republiky“ – krátké pohádky ze školních obrazů vyprávějí muzejní pedagogové Veronika Nebeská a Martin Jakoubek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Opera Snímek 2020 04 25 112626 Safaripark.cz Previous post Safari Park Dvůr Králové bude od 27. dubna znovu otevřen. Vstup je možný pouze s předem zakoupenou vstupenkou
Klicperovo Divadlo Nove Logo 00 810x554 Next post Podkroví Live Klicperova divadla vstupuje do šestého týdne vysílání