19. 5. 2024
Muzeum Eliscino Nabrezi 465

Muzeum východních Čech otevře digitální bránu do dějin. Pomůže mu kraj

V následujících třech letech vznikne v Muzeu východních Čech zcela nová digitální nadstavba, která doplní chystanou stálou expozici dějin města Hradce Králové. Interaktivní digitální expozice s názvem Digitální brána do dějin poslouží především žákům základních škol pro rozšíření výuky vlastivědy a dějepisu. Projekt za téměř 13 milionů korun je realizován za pomoci Evropské unie, konkrétně z Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání. Královéhradecký kraj projekt podpoří částkou 643 tisíc korun.

„Digitální brána do dějin je projekt, kterým chceme přiblížit mladé generaci výuku naší historie. Digitální expozici Muzea východních Čech budou používat hlavně žáci základních škol, ale také učitelé během výuky. V dnešní době je složité žáky zaujmout klasickou cestou, a proto věřím, že zážitky spojené s názornými vizuálními ukázkami v nich podnítí další zájem a rozvinou abstraktní myšlení,“ vyzdvihla přínos projektu náměstkyně Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Muzeum východních Čech vytvoří interaktivního průvodce expozicí pomocí tabletů. Dále vzniknou školní verze digitálního interaktivního a vzdělávacího obsahu expozice – 3D digi model města a jeho rozvoj, interaktivní prvky v podobě projekce historického oblečení a osob, 3D modely architektury. Expozice má přínos i pro děti s dyslexií, nabídne i haptické modely vybraných sbírkových předmětů, jež umožní jejich hmatové zkoumání nevidomým nebo slabozrakým.

Vzniknou také didaktické pracovní listy v elektronické podobě a digitální metodika pro učitele, jak s expozicí ve výuce pracovat včetně uložiště elektronických pomůcek.

„Učitel tak dostane do rukou plnohodnotný vzdělávací nástroj. Jeho pomocí bude moci ještě před návštěvou muzea žáky připravit a motivovat. Pak proběhne vyučovací hodina v muzeu na téma, které je v expozici obsaženo. Žáci během této výuky v muzeu budou pracovat s digitálními nástroji uzpůsobenými jejich věku jak po stránce obsahové, tak grafické. Půjde jednak o obsah v oněch tabletech, ale také multimédia v sálech se přepnou do módu s dětskou grafikou a náplní. Po skončení výuky a návratu do školy bude mít kantor v rukou i nástroje, jimiž bude moci získané vědomosti žáků upevňovat, a to vše velmi atraktivní a interaktivní formou. Tým, jenž produkt vytvoří, je složen z historiků, muzejních pedagogů, ale i učitelů ze škol, z informatiků a grafiků. Patří mezi ně i autoři populárního královéhradeckého animovaného medvěda Wrr, který dostane nového muzejního zvířecího kamaráda,“ řekl ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.

Královéhradecký kraj podporuje inovace a využívání digitálních technologií ve vzdělávání ve svých školách i mimo ně. V tomto inovativním směru kraj následují i muzea, která se snaží dětem přizpůsobit muzejní expozice přirozenou cestou.

Vedle dlouhodobých expozic pořádá Muzeum východních Čech ročně přibližně 10 až 15 tematických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí. V současné době má muzeum v archeologických, přírodovědných a historických sbírkách přibližně 2,5 milionu sbírkových předmětů. Od roku 2001 je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tooth 1015404 1280 Previous post Provoz zubních pohotovostí v Královéhradeckém kraji zůstává zachován
Troja 3068 Foto Sona Sera (2) Next post RockOpera Praha přidává druhou premiéru Tróji