2. 12. 2023
Ministerstvo Práce A Sociálních Věcí Logo

MPSV zlepšilo dostupnost mimořádné okamžité pomoci (MOP), žádostí v krizi přibývá

Ministerstvo práce a sociálních věcí zjednodušilo způsob žádání o MOP, zcela elektronizovalo podání a odstranilo testování majetku žadatelů vyjma finančních prostředků na bankovním účtu. Žádostí přitom v posledních týdnech přibylo. Jen v dubnu do 17. 4. lidé podali 1 800 žádostí. MOP je jedním z důležitých nástrojů, kterým lze pomoci pracovníkům na DPP a DPČ, kteří v důsledku pandemie přišli o své příjmy. MPSV připravuje také tzv. ošetřovné pro pojištěné dohodáře.

Změny a zjednodušení MOP

Mimořádná okamžitá pomoc doznala v posledních týdnech několik zásadních zjednodušení.

1. Nově je možné vše zařídit elektronickou cestou (https://www.mpsv.cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc). Žádost lze odeslat emailem i bez ověřeného elektronického podpisu na adresu místní pobočky Úřadu práce ČR. Součástí žádosti však musejí být přílohy, které lze získat snadno on-line (např. výpis z bankovního účtu přes elektronické bankovnictví), nebo by je klienti měli mít k dispozici, tj. podklady k nákladům na bydlení (např. nájemní smlouva, smlouvy týkající se energií apod.).

2. Nově není testován majetek žadatelů při žádosti o MOP s výjimkou finanční hotovosti na bankovním účtu. Doposud bylo nutné pro přiznání dávky prokazovat majetek žadatele a osob žijících s ním ve společné domácnosti. Nově tato povinnost odpadá a v rámci majetku budou posuzovány pouze relevantní finanční prostředky, které má žadatel a s ním společně posuzované osoby k dispozici (např. na bankovních účtech).

“Setkáváme se se zcela nesmyslnými fámami. V médiích se lze dočíst, že pokud vlastní například pračku nebo ledničku, automaticky jim zanikne nárok na MOPku. To je nesmysl,“ uvedla ministryně Maláčová na pravou míru jeden z nejčastějších mýtů.

Příklad: Pan Tomáš – pracuje na DPP, obvyklé bere 18.000 Kč čistého, ale v dubnu přišel kvůli koronaviru o množnost výdělku. Náklady na živobytí (bydlení, telefon, automobil apod.) u něj činí 18 000 Kč. Pokud by zde byly náklady na bydlení 14.000,- Kč, potom by MoP činila 17.860, Kč – tj. 3860,- Kč (ZM) + 14.000,- Kč (náklady na bydlení). Na účtu má ještě úspory ve výši 15.000 Kč (k úsporám se nebude přihlížet, neboť nejsou vyšší než dvojnásobek životního minima a nákladů na bydlení). Pan Tomáš bude mít nárok na MOP ve výši 17 860 Kč.

PŘÍKLADY MOP:

Příklad 1 – manželé s dvěma dětmi, žena s DPP (vznik nároku na MOP):

Paní Jitka žije s manželem Romanem a dvěma dětmi (Pavel 10 let a Nikola 9 let – uzavřena škola). Měla několik smluv na DPP jako uklízečka v různých podnicích, které byly v polovině března uzavřené z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu. V březnu obdržela výplaty za únor 18 000 Kč (čistého). V dubnu již neobdržela žádné finanční prostředky z DPP (zaevidovala se na ÚP ČR, avšak nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti).
Manžel Roman vydělává 18 000 Kč čistého a výplatu obdrží i v dubnu.

V aktuálním kalendářním měsíci má rodina náklady na bydlení 12 000 Kč (8 500 Kč nájem, 2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn, 500 Kč fond oprav). (Tyto náklady jsou přiměřené a pro ÚP odůvodněné.)

Další náklady:

– záloha za telefony a internet 1 500 Kč
– splátka hypotéky 5 000 Kč.

Na společném bankovním účtu rodiny je částka v hotovosti 25 000 Kč.

V dubnu má rodina příjmy vyšší (18 000 Kč), než je životní minimum rodiny (tj. 11 590 Kč),nebude mít nárok na opakující se dávky – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Požádá proto o MOP z důvodu vážné mimořádné události.

ÚP ČR posoudí:

1) celkovou částku životních minim společně posuzovaných osob = 11 590 Kč (3 550 Kč + 3 200 Kč + 2 450 Kč + 2 450 Kč)

2) výši nákladů na bydlení za aktuální kalendářní měsíc = 12 000 Kč (8 500 Kč nájem,2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn, 500 Kč fond oprav).

3) další nutné výdaje = 1 500 Kč (záloha za telefony a internet). Hypotéka ve výši 5 000 Kč se nezapočítává.

4) příjmy = příjem manžela 18 000 Kč se započte pouze ze 70 %, tj. ve výši 12 600 Kč.

5) výši peněz v hotovosti (jen to, co je nad dvojnásobek součtu životních minim rodiny plus dvojnásobku nákladů na bydlení) = (2 x 11 590) + (2 x 12 000) = 47 180 Kč. Tato částka je vyšší než peníze v hotovosti na bankovním účtu rodiny (25 000 Kč), PROTO NENÍ ČÁSTKA 25 000 KČ ZAPOČÍTÁNA, resp. nebyla by započítávána částka úspor do výše 47 180 Kč a rodině by byla celá ponechána jako úspory!

Výše MOP = 12 490 Kč (ŽM domácnosti: 11 590 Kč + náklady na bydlení 12 000 Kč + náklady na telefon/internet: 1 500 Kč) – příjem manžela započteny 70 %: 12 600 Kč).

Celkový příjem rodiny:

MOP: 12 490 Kč
Příjem manžela: 18 000 Kč
Úspory: 25 000 Kč

V dubnu bude mít rodina dohromady k dispozici až 55 490 Kč.

Vedle toho může rodina požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, pokud jí např. vznikne další nutný jednorázový výdaj, např. rozbije se lednička, děti budou potřebovat nakoupit boty.

Příklad 2 – osamělý s DPP (vznik nároku na MOP):

Pan Tomáš žije sám a měl několik smluv na DPP jako pomocná síla v různých podnicích, které byly v polovině března uzavřené z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu. V březnu obdržel výplaty za únor ve výši 18 000 Kč (čistého). V dubnu neobdržel žádné finanční prostředky z DPP (zaevidoval se na ÚP ČR, avšak nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti).

V aktuálním kalendářním měsíci náklady na bydlení 13 000 Kč (8 500 Kč nájem, 2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn,
1 500 Kč fond oprav). Tyto náklady jsou přiměřené a pro ÚP odůvodněné.

Další náklady:

– záloha za telefon a internet 1 000 Kč
– leasing na automobil 3 000 Kč

Na bankovním účtu úspory 15 000 Kč.

Pan Tomáš má v dubnu úspory 15 000 Kč, to je více než jeho životní minimum (3 860 Kč), nebude mít nárok na opakující se dávky – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Proto požádá o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události.

ÚP ČR posoudí:

1) celkovou částku životního minima = 3 860 Kč

2) výši nákladů na bydlení za aktuální kalendářní měsíc = 13 000 Kč (8 500 Kč nájem,2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn, 1 500 Kč fond oprav)

3) další nutné výdaje = 1 000 Kč (záloha za telefon a internet). Leasing ve výši 3 000 Kč se nezapočítává.

4) příjmy = 0 Kč

5) výši peněz v hotovosti (jen to, co je nad dvojnásobek součtu životních minim rodiny plus dvojnásobku nákladů na bydlení) = (2 x 3 860 + 2 x 13 000 = 33 720 Kč). Tato částka je vyšší než peníze v hotovosti na bankovním účtu pana Tomáše (15 000 Kč), PROTO NENÍ ČÁSTKA 15 000 KČ ZAPOČÍTÁNA, resp. nebyla by započítávána částka úspor do výše 33 720 Kč a panu Tomášovi by byla celá ponechána jako jeho úspory!

Výše MOP = 17 860 Kč (ŽM pana Tomáše: 3 860 Kč + náklady na bydlení: 13 000 Kč + náklady na telefon/internet: 1 000 Kč).

Celkový příjem pana Tomáše:

MOP: 17 860 Kč
Úspory: 15 000 Kč

V dubnu bude mít pan Tomáš dohromady k dispozici až 32 860 Kč. Vedle toho může pan Tomáš požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, pokud mu např.
vznikne další nutný jednorázový výdaj, např. rozbije se lednička.

Příklad 3 – samoživitelka s DPP, 2 děti (vznik nároku na PnŽ a DnB a případně MOP):

Paní Věra žije s dvěma dětmi (Pavel 10 let a dcera Nikola 9 let – uzavřena škola). Měla několik smluv na DPP jako uklízečka v různých podnicích, které byly v polovině března uzavřené z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu. V březnu obdržela výplaty za měsíc únor – 18 000 Kč (čistého). V dubnu již neobdržela žádné finanční prostředky z DPP (zaevidovala se na ÚP ČR – nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti).
Soudem stanovené výživné na děti ve výši 1500 Kč není hrazeno. Děti pobírají přídavek na dítě ve výši 910 Kč (v součtu tedy 1 820 Kč).

V aktuálním kalendářním měsíci má rodina náklady na bydlení 11 500 Kč (8 500 Kč nájem, 2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn). (Tyto náklady jsou přiměřené a pro ÚP odůvodněné.) Rodina je bez úspor na účtu.

V dubnu má rodina příjem jen z přídavku na dítě ve výši 1 820 Kč1 = příjem nižší než životní minimum rodiny (tj. 8 390 Kč), bude mít v dubnu nárok na opakující se dávky (uplatní se podstatný pokles příjmu, tj. nebude se tedy přihlížet k příjmům za předcházející 3 kalendářní měsíce):

– příspěvek na živobytí: 7 207 Kč
– doplatek na bydlení: 10 863 Kč
– přídavek na dítě: 1 820 Kč

Dohromady na těchto dávkách 19 890 Kč.

Vedle toho může rodina požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, pokud jí např. vznikne další nutný jednorázový výdaj, např. rozbije se lednička, bude třeba koupit boty dětem, pokrytí úhrady telefonu, internetu.

Od počátku krize narůstá počet žádostí o MOP

Od 1. 3. 2020 do 17. 4. 2020 eviduje MPSV celkem 4 328 žádostí o MOP. Přiznaných žádostí pak bylo 2 227, tedy zhruba 51 %. Drtivou většinu nepřiznaných žádostí netvoří žádosti zamítnuté, ale ty, u kterých jsou klienti vyzváni k doplnění a které mohou být následně stále přiznány. Od vyhlášení nouzového stavu je patrný pozvolný nárůst počtu žádostí o MOP a tento trend pokračuje i v dubnu. Od 1. do 17. 4. lidé podali již 1 800 žádostí a stoupá i průměrná výše vyplacené částky u jedné žádosti. Nově bude MPSV předkládat informaci o podaných a přiznaných MOP vždy v pondělí za uplynulý kalendářní týden.

Čas potřebný k vyřízení žádosti

V ideálním stavu – tedy v případě, že klienti vše správně doloží, trvá Úřadu práce ČR administrace MOP v průměru 60 minut a Úřad práce ČR může po vydání rozhodnutí zaslat finanční prostředky už do 3–5 dnů. V 90 % případů však podávají klienti chybně vyplněné žádosti. Nejčastěji jde o závažné formální nedostatky či chybějící údaje jako například popis životní situace, požadovaná výše dávky nebo doložené náklady na bydlení.

Úředníci pak telefonicky nebo písemně musí po klientech požadovat doplnění. V případě, že klient reaguje na telefonickou či e-mailovou výzvu a doplní všechny potřebné údaje, protáhne se doba vyřízení přibližně o 48 hodin. Pokud je však nutné vyzvat klienta písemně, celý proces se opět prodlouží. Aktuálně se úředníci setkávají také s tzv. zpětvzetím žádosti, tedy že klienti sami stahují podané žádosti o MOP, neboť dodatečně uvedou, že si požádali např. o kompenzační bonus a tento obdrželi.

zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-zlepsilo-dostupnost-mimoradne-okamzite-pomoci-mop-zadosti-v-krizi-pribyva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pjimage Previous post Podílejte se s námi na tvorbě nové expozice Muzea východních Čech v Hradci Králové o historii města
Opera Snímek 2020 04 22 090355 Safaripark.cz Next post Zoologické zahrady žádají vládu o změnu termínu otevření svých venkovních areálů