22. 4. 2024
Ministerstvo Práce A Sociálních Věcí Logo

MPSV aktivně řeší krizovou situaci lidí propouštěných ze Sokolovské uhelné

Ministerstvo práce a sociálních věcí včasně přistoupilo k řešení situace zaměstnanců společnosti Sokolovská uhelná, kteří v souvislosti s propouštěním přijdou o práci. Ve spolupráci s Úřadem práce ČR resort zahájil v regionu potřebné podpůrné aktivity včetně urychlené realizace projektu OUTPLACEMENT, který má propouštěným zaměstnancům pomoci získat v co nejkratším čase novou práci. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) podporuje také další vládní kroky, které přispějí k řešení tíživé životní situace těch, kteří přijdou o zaměstnání bez vlastního přičinění.

Ministerstvo práce a sociálních věcí věnuje zvýšenou pozornost situaci na trhu práce v Karlovarském kraji, zejména okresu Sokolov. Jedná se o region s dlouhodobě nepříznivou situací na trhu práce, který byl zároveň významně zasažen negativními dopady nákazy COVID-19. Nezaměstnanost na Sokolovsku vzrostla od března do července o 1,8 procentního bodu (ze 4,1 % na 5,9 %). To je ve srovnání s republikovým průměrem činícím 0,8 procentního bodu (ze 3,0 % na 3,8 %) velmi výrazné navýšení.

Proto MPSV ve spolupráci s ÚP ČR urychleně zahájilo přípravy na řešení dopadů avizovaného ukončení provozu tlakové plynárny ve Vřesové patřící do společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Ukončení tohoto provozu totiž může významně negativně ovlivnit sociální situaci v regionu.

Již v průběhu července kontaktní pracoviště ÚP ČR v Sokolově vstoupilo do intenzivních jednání se zástupci Sokolovské uhelné, místní samosprávy a dalších firem v regionu. Zahájena byla také realizace projektu OUTPLACEMENT, který v sobě kombinuje veškerá opatření nezbytná k podpoře dalšího uplatnění propouštěných zaměstnanců. V tomto projektu ÚP ČR poskytuje propouštěným zaměstnancům poradenství, rekvalifikace, vytipovává nové zaměstnavatele a zprostředkovává nové zaměstnání. Přechod propouštěných zaměstnanců k novým firmám pak může být podpořen i prostřednictvím mzdových příspěvků. Vstup zaměstnanců Sokolovské uhelné do projektu by měl být na základě domluveného administrativního postupu co nejrychlejší.

Došlo také k personálnímu posílení kontaktního pracoviště ÚP ČR v Chodově. Na ten bude vedle Sokolova připadat největší nápor propouštěných zaměstnanců. Obě pracoviště pak vymezila pro zaměstnance, s nimiž bude skončen pracovní poměr ke konci srpna, speciální úřední hodiny přednostně určené pro jejich evidenci. Konkrétně 3. září 2020 mezi 11:00 až 14:00.

Kromě spolupráce se samotnou společností zahájil ÚP ČR také jednání se zástupci samospráv, kterých se situace dotýká, a s potenciálními novými zaměstnavateli. Počátkem srpna se tak již podařilo pro některé propouštěné zaměstnance nalézt nová pracovní uplatnění u společností v regionu, a to v řádu několika desítek.

Jedná se zejména o pracovní místa ve strojírenství a dopravě. Nadále probíhá úzká spolupráce mezi Sokolovskou uhelnou, ÚP ČR a novými zaměstnavateli na vytipovávání vhodných osob. Spolupráci přislíbilo také město Chodov, které vyhradilo ke schůzkám se zájemci o zaměstnání vlastní kancelář.

Ministryně Jana Maláčová dále podporuje také záměr Ministerstva průmyslu a obchodu, kterým je změna nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem těžebních společností. Nově by takovýto příspěvek mohli pobírat i bývalí zaměstnanci Sokolovské uhelné.

zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-aktivne-resi-krizovou-situaci-lidi-propoustenych-ze-sokolovske-uhelne

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 Previous post LDN v Hradci Králové obnoví návštěvní hodiny. Lidé se před návštěvou budou muset objednat
Csu Logo (1) Next post Sčítání lidu bude jednodušší a online