23. 5. 2024
Collage (4)

Modernizace učeben a zázemí ZŠ Náchod-Plhov přesahující 10 milionů korun byla dokončena

Od srpna 2020 do konce dubna letošního roku probíhala v ZŠ Náchod-Plhov rozsáhlá oprava, která zahrnuje stavební úpravy a modernizaci celkem pěti odborných učeben (chemie, fyzika, přírodopis, PC a jazyky) a pěti kabinetů. 

Celková investice přesáhla částku 10 mil. Kč, přičemž z dotace bude možné pokrýt až 90 % způsobilých výdajů projektu (max. výše dotace ze státního rozpočtu ČR – 462.358,23 Kč a max. výše dotace z EU – 7.860.089,89 Kč). Z dotace bylo pořízeno také vybavení do odborných učeben jako např. mikroskopy, experimentální sady, sady Sensorium – Chemie, Fyzika, Biologie, stavebnice obnovitelných zdrojů, sady Elektřiny a nástěnky (různí dodavatelé za celkovou cenu 254.441,99 Kč).

Projekt, který si osobně prohlédli v doprovodu ředitele školy Vladimíra Honzů starosta Jan Birke a místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer, zahrnuje kromě stavebních prací a dodávky technického vybavení a nábytku, také modernizaci konektivity a sadové úpravy v areálu školy.

foto: Město Náchod

Kdo jaké práce prováděl a  kolik to stálo? Pojďme se na to podívat:

Stavební práce – SILVAGRO, s. r. o., Zábrodí – 4.514.859,39 Kč

Bourací práce a demontáže, lokální opravy omítek, nové dveře vč. zárubní, nové podlahové krytiny vč. soklů, nové obklady u umyvadel, nová prosklená stěna v učebně jazyků, podhledy vč. LED osvětlení (pouze v učebnách), nové zatemňovací rolety v učebnách, nové rozvody ZTI, úprava vzduchotechniky pro digestoř v chemii, část elektroinstalace a nové malby a nátěry.

Konektivita – DLNK s. r. o., Nové Město nad Metují – 1.314.352 Kč

Firewall, pokrytí budov Wi-Fi sítí, strukturovaná kabeláž a dodávka počítačových sestav včetně konfigurace do nové PC učebny a učebny jazyků.

Technické vybavení – DLNK s. r. o., Nové Město nad Metují – 906.290 Kč

Dodávka a montáž interaktivních tabulí včetně dataprojektorů a ozvučení do odborných učeben, a dodávka jazykové techniky pro 20 žáků vč. sluchátek do učebny jazyků.

Nábytek – Hilbert Interiéry s. r. o., Praha – 3.015.568,05 Kč

Dodávka a montáž nábytku do učeben a kabinetů vč. chemické digestoře.

Sadové úpravy – Technické služby Náchod s. r. o., 104.729,61 Kč

Vysazení nových keřů, trvalek a travin v atriu školy.

Projekt Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě”, č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004187 je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Předání šeku Previous post Univerzitní běh zaznamenal nebývalý zájem studentů i veřejnosti
Collage (4) Next post Zamilovaný rebel? Karel Čapek žádá o podporu