Rychnovsko – V Kostelci nad Orlicí byla zahájena modernizace školního statku Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště chladicí a klimatizační techniky. Královéhradecký kraj investuje do rekonstrukce budovy bývalých stájí, kde probíhá praktická výuka zemědělských oborů. Stavební práce začaly v červnu a jejich dokončení je plánováno na konec roku 2025. Celkové náklady projektu činí přibližně 30,6 milionu korun bez DPH. Po dokončení stavebních prací budou nové prostory vybaveny potřebnou technikou a nábytkem.

Cíle a význam modernizace

„Modernizace výuky zemědělských oborů je velmi důležitá. Současný dynamický vývoj oblasti zemědělství potřebuje na trhu práce dostatek dobře připravených odborníků. Naše střední škola na toto zareagovala a ke studiu nabízí dva perspektivní zemědělské obory, a to agropodnikání a zemědělec–farmář,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Arnošt Štěpánek. Dodal, že rekonstrukce školního statku má za cíl nejen zkvalitnit výuku, ale také motivovat budoucí žáky k zájmu o zemědělské obory.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Detailní plán rekonstrukce

Projekt zahrnuje rozsáhlé stavební úpravy, včetně rekonstrukce a dostavby bývalých stájí, přístavby venkovní učebny, novostavby recyklačního skleníku a venkovního skladu. Součástí rekonstrukce je i stavba venkovní zdi a úprava zpevněných ploch.

Stavební práce již započaly částečnou demolicí původní budovy. K jejím zbylým částem bude přistaveno nové křídlo s kompletní infrastrukturou, zahrnující napojení na vodu, kanalizaci, plyn, vzduchotechniku a elektroinstalaci. Celý objekt bude následně zateplen. V prvním patře budou rekonstruovány garáže pro drobnou mechanizaci a vybudovány šatny a hygienické zázemí pro žáky. Ve druhém patře vzniknou čtyři nové učebny, kabinet a hygienické zázemí pro učitele.

Návrh Bez Názvu (11)
Vizualizace

Nové učebny a moderní technologie

Projekt zahrnuje také přístavbu nové venkovní učebny ve tvaru tradiční stodoly se sedlovou střechou, na kterou naváže celoprosklený skleník. Tento skleník bude vybaven vlastním vytápěním, osvětlením, automatickými střešními okny proti přehřátí a závlahovým systémem, což umožní celoroční využití pro praktickou výuku. Skleník bude rovněž vybaven technologiemi pro využívání dešťových vod s akumulační jímkou a biologickým filtrem.

Další součásti projektu

Projekt zahrnuje také stavbu jednopodlažního venkovního skladu s tradiční sedlovou střechou, rozděleného na část pro skladování sena a část určenou pro líhně. Tento objekt bude napojen na vodovod, kanalizaci a elektroinstalace.

Návrh Bez Názvu (7)
architektonický návrh

Financování a časový harmonogram

Náměstek hejtmana Pavel Bulíček, odpovědný za investice a inovace, uvedl, že dokončení stavebních prací je plánováno na konec roku 2025. Následně budou prostory vybaveny potřebnou technikou a nábytkem. Předpokládá se, že na financování projektu přispěje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši až 29,6 milionu korun bez DPH.

Význam projektu pro školu

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí v současnosti vzdělává 304 žáků, z nichž 190 se věnuje zemědělským oborům. Modernizace školního statku výrazně zkvalitní podmínky pro jejich praktickou výuku a přispěje k jejich lepší připravenosti na budoucí povolání v oblasti zemědělství.