19. 5. 2024
Teacher 1015630 1280

Mladý učitel je ohrožený druh

Vytíženější než v Česku, kde na jednoho učitele připadalo 19,1 žáka, byli učitelé ve Francii (19,6) a v Rumunsku (19,4).

Na základních a středních školách učilo v roce 2017 v Evropské unii téměř 6 mil. pedagogů. Bezmála tři čtvrtiny z nich byly ženy. Nejvyšší podíl učitelek byl v Lotyšsku a Litvě, největší zastoupení mužů bylo na školách v Dánsku a Lucembursku.

Zastoupení žen v učitelských sborech začalo narůstat především v 50. letech 20. století. V současnosti ve všech zemích EU a na všech úrovních vzdělávání s výjimkou vysokoškolského za katedrou převažují ženy. Z 5,8 mil. členů pedagogických sborů na základních a středních školách bylo v roce 2017 v zemích EU 4,2 mil. žen (72%). V Lotyšsku představovaly ženy dokonce 87% učitelského sboru, v Litvě 85%, v Bulharsku, Estonsku a Slovinsku shodně 83%. České školy nebyly výjimkou, i zde učí většinou ženy (76%).

Zastoupení žen se na jednotlivých stupních vzdělávání liší. Na prvním stupni základních škol byl v Česku podíl žen dokonce 94%. Přestože od školního roku 2011/2012 mužů přibývalo, jejich celkový počet roste pomaleji než počet učitelek. Na druhém stupni tvořili muži čtvrtinu pedagogických pracovníků. Ze všech zemí EU byl nejvyšší podíl učitelů v EU v Dánsku, kde tvořili více než třetinu učitelského sboru (35%, údaje za rok 2014). V roce 2017 byl tento podíl zaznamenán i v Lucembursku. O jeden procentní bod nižší podíl učitelů evidovali statistici ve Španělsku a Řecku (shodně 34%), ve Francii pak už bylo zastoupení mužů pod hranicí jedné třetiny (32%).

Učitelé stárnou

Mladí lidé nemají o práci učitele velký zájem. Svědčí o tom pokračující trend poklesu podílu učitelů a učitelek mladších 25 let. Tento pokles však může být částečně vysvětlen prodlužující se dobou, kterou budoucí učitelé tráví svým vzděláváním na vysokých školách. Hranici 30 let nepřekročilo v zemích EU 0,5 mil. učitelů (9%).

Naproti tomu 50. narozeniny už oslavilo 2,1 mil. učitelů základních a středních škol, tj. 36%. V Itálii spadala do této věkové kategorie dokonce více než polovina učitelů (53%). Vysoký podíl pedagogů starších 50 let byl zaznamenán v Litvě (50%), Estonsku (49%), Bulharsku (48%), Řecku (47%), Lotyšsku (46%) a Rakousku (45%). V ČR dosáhla tato hodnota 43%. Necelá desetina (9%) členů pedagogických sborů je pak starší 60 let. Nejvyšší podíl učitelů v této věkové skupině byl v Estonsku (19%), následovaly Itálie (17%) a Německo (16%). V ČR to bylo 11% učitelů.

Počet dětí ve třídách se liší

Na jednoho učitele v EU připadalo v roce 2017 po přepočtení úvazků na jednotkového pracovníka průměrně 14,7 žáka, ovšem hodnoty se v jednotlivých zemích značně lišily. Nejnižší počty žáků na jednoho pedagoga byly zaznamenány v Lucembursku (9,0), Řecku (9,4) a v Litvě (10,6). Vytíženější než v Česku, kde na jednoho učitele připadalo 19,1 žáka, byli učitelé ve Francii (19,6) a v Rumunsku (19,4).

zdroj: https://www.rodina.cz/clanek11999.htm

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Screenshot 6 Previous post Dominik Soukeník: Sleduju fotbal jinak než ostatní
Ministerstvo Práce A Sociálních Věcí Logo Next post Ministerstvo práce a sociálních věcí má dvě nové sekce zaměřené na podporu rodin a podporu seniorů