22. 4. 2024
Logo Mz 2

Ministerstvo zdravotnictví podpoří další dvě ordinace pro osoby bez přístřeší dotací ve výši téměř 10 milionů

Ministerstvo zdravotnictví vybralo další dva žadatele o podporu z programu Poskytovaní zdravotně sociálních služeb pro osoby bez přístřeší II. Odbornou komisí složenou ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, Svazu zdravotních pojišťoven, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj byly doporučeny k financování všechny došlé žádosti. Pilotní ordinace v Pardubicích a v Praze zahájí provoz v srpnu tohoto roku a doplní tak dvě již podpořené ordinace v Ostravě a Olomouci.

„Osoby bez domova v případě zdravotních problémů mnohdy nevyhledají pomoc, jelikož mají obavy, že je lékaři nepřijmou. A to i přesto, že jejich zdravotní stav je vzhledem k jejich způsobu života často horší než ve většinové populaci. Proto jsme se rozhodli podpořit vznik těchto ordinací. Nutnost zajištění speciální péče se ukázala zejména v nedávných měsících v souvislosti s epidemií COVID 19,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Předmětem Programu je podpora poskytovatelů k zavedení a/nebo rozšíření poskytování zdravotně-sociálních služeb. Poskytovatelé zajistí pilotní provoz po dobu 18 měsíců v souladu s pravidly definovanými Metodikou Programu za účelem zvýšení dostupnosti ke zdravotní péči pro osoby bez přístřeší a osoby ohrožené ztrátou přístřeší na základě typologie ETHOS, u kterých se vyskytuje problém se zařazením do systému zdravotní péče v ČR.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu, jehož účelem je poskytování zdravotně sociálních služeb pro osoby bez přístřeší dne 23. dubna. Ve stanoveném termínu byly podány 2 žádosti o dotaci.

Dne 3. července proběhlo odborné hodnocení projektových žádostí, které provedla hodnotící komise, která doporučila žádosti o dotaci, u nichž je navrženo dotaci poskytnout.

Výsledek hodnocení žádostí o dotaci z programu Poskytovaní zdravotně sociálních služeb pro osoby bez přístřeší II:

Veškeré náklady v rámci dotačního programu budou hrazeny z projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/000964, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.  

zdroj: https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-podpori-dalsi-dve-ordinace-pro-osoby-bez-pristresi-do_19549_4107_1.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Bike 867229 1280 Previous post V neděli mají sraz na Hořičkách silniční cyklisté
Befunky Collage Next post Votroci zakončili sezonu výhrou nad Sokolovem