Praha – První říjen je podle Mezinárodní organizace pro kávu (International Coffee Organisation)  Mezinárodním dnem kávy. Tento den tradičně slouží mimo jiné k tomu, aby se naše pozornost obrátila k pracovním a životním podmínkám těch, kdo kávu pěstují. Ti se potýkají dlouhodobě s nízkými cenami, rostoucími náklady na pěstování, nejistotou dobré sklizně a negativními dopady klimatické změny.

Ve Fairtrade Česko a Slovensko proto spouštíme kampaň “FAIRTRADE. Malá známka, ale dělá velké věci”, která startuje s vizuálem kávy a zdůrazňuje známku FAIRTRADE a její přínosy pro pěstitele, a také zahajujeme novou výstavu Kávová krize, která přiblíží život pěstitelů v Kolumbii a upozorňuje na jejich problémy.

 Káva patří mezi nejoblíbenější nápoje dnešní doby. Více než polovina Čechů pije denně dva až tři šálky kávy. Nejvíce kávy se vypěstuje v Brazílii, Vietnamu a Kolumbii. Kávovník vyžaduje specifické podmínky pro svůj růst a změna klimatu ve formě nárůstu průměrných ročních teplot a zničujících deštů nebo naopak sucha mu velmi škodí. Klima se mění rychleji, než jaká je schopnost rostliny se přizpůsobit. Vyšší teploty a zničující deště vedou ke snížení produkce, šíření škůdců nebo plísňových onemocnění. Dle studie vědců z Curyšské univerzity aplikovaných věd dojde do roku 2050 k úbytku vhodných ploch pro pěstování kávy arabiky v Brazílii, Indonésii, Vietnamu a Kolumbii přibližně o polovinu.

foto: Stanislav Komínek

Pro pěstitele arabiky to znamená nutnost rychle se na nové podmínky adaptovat. Vysazují stromy a využívají pěstování v zastínění, mulčování, efektivněji využívají vodu – třeba tu dešťovou k zavlažování, sami si vytváří kompost pro ekologické hnojení, volí odolnější odrůdy kávovníků nebo využívají biologickou ochranu proti plevelům, chorobám a škůdcům. „Aby se zde příroda zachovala, nepoužíváme strunové sekačky na trávu, čistíme to tu postaru mačetou. Chráníme vodu, nekácíme stromy, nevypouštíme žádné chemikálie ani nepoužíváme insekticidy, aby se udržela zeleň pro zvířata,“ popisuje Carlos Julio z fairtradového kolumbijského  družstva COOAGRONEVADA.

„Výstava Kávová krize nám dává příležitost nahlédnout do života pěstitelů kávy na severu Kolumbie. Můžeme tak lépe vnímat jejich blízké napojení na přírodu i nejistotu důstojného života, kterou ještě zesilují dopady klimatické změny. Výstava ukazuje i konkrétní podporu, kterou pěstitelům nabízí zapojení do systému Fairtrade,“ vysvětluje autor výstavy Stanislav Komínek, který v únoru letošního roku Kolumbii navštívil. Výstava se koná od 1. do 8. 10. a je k vidění současně na rekordních 113 místech v Česku a zároveň na 50 místech na Slovensku v rámci akce Výstava na stromech, kterou již osmým rokem organizují dobrovolníci, letos je to  celkem přes sto padesát dobrovolníků. Přehled parků, kde se letošní výstavy konají, a více informací najdete na www.vystavanastromech.cz.

foto: Stanislav Komínek

Nejnovější komunikační kampaň Fairtrade Česko a Slovensko startuje také s vizuálem kávy.

 Motivem kampaně je „Malá známka, ale dělá velké věci“. Slogan odkazuje na to, že zboží označené známkou FAIRTRADE bylo vyrobeno za dodržení jasných sociálních, environmentálních i ekonomických kritérií a do života pěstitelů přináší pozitivní změny.  „Velké věci ale nemůžeme dělat sami,“ říká Lubomír Kadaně, ředitel Fairtrade Česko a Slovensko (FTČS), a doplňuje: „Naší snahou je, aby lidé pochopili, že naše každodenní chování – včetně rozhodnutí, jaké zboží si koupíme – má potenciál přispět k vyšší udržitelnosti pěstování nejen kávy, ale i dalších plodin ze zemí Latinské Ameriky, Asie a Afriky.“

S vyšší poptávkou po fairtradové kávě rostou benefity pěstitelů

Fairtradové kávy, která je jakousi vlajkovou lodí Fairtrade, se loni na našem trhu prodalo 1 326 tun, tedy o 37 % více než v roce 2020. Vztaženo k celkové spotřebě kávy v ČR, kterou udává Český statistický úřad (2,4 kg na osobu a rok), činí podíl fairtradové kávy 4,2 %. Mezi největší prodejce fairtradové kávy v ČR patří Tchibo Praha, Unipetrol Benzina v rámci svých provozoven Stop cafe na čerpacích stanicích Benzina, dále Lidl ČR, který nabízí fairtradovou kávu Lidl2go v rámci nápojových automatů ve svých provozovnách, OMV ČR v rámci konceptu VIVA cafe. Fairtradovou kávu však nabízí i řada kaváren a lokálních pražíren, například Fair & Bio pražírna, síť kaváren mamacoffee a řada dalších.

foto: Stanislav Komínek

Systém Fairtrade a známka FAIRTRADE

Známka FAIRTRADE označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování. Nákupem výrobků s označením FAIRTRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu (takzvaných rozvojových zemích). Kromě odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování členů komunity.

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., je platformou organizací občanské společnosti, které se zabývají etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv.

Již od roku 2004 pracujeme na zvyšování informovanosti o principech a smyslu systému Fairtrade. V České republice a na Slovensku zastupujeme globální organizaci Fairtrade International, jsme garantem vysoké kvality a důvěryhodnosti ochranné známky FAIRTRADE. Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobky a podporou uvědomělé spotřeby napomáháme k tomu, aby se fairtradové výrobky v co nejvyšší míře dostávaly do obchodní sítě v ČR a na Slovensku. Vedle spolupráce s obchodníky působíme také na širokou veřejnost, a to prostřednictvím aktivit, na kterých se podílíme, jako jsou kampaně Fairtradová města, Fairtradové školy nebo happening Férová snídaně. Více na www.fairtrade.cz.